×

Programul FARA Foyer

În acest moment, Fundația FARA derulează două programe de tip FOYER pentru tineri în dificultate. Unul în Satu Mare, activ din 2002 și unul în Popești Leordeni - Județul Ilfov, deschis în 2016

Descarca aici plianul FOYER

Context social
În acest moment, în România este în creştere numărul tinerilor marginalizaţi social, care provin din centre de plasament sau din familii dezorganizate. Complexitatea ridicată a vieţii, incluzând aici cerinţele crescute ale angajatorilor, referitor la pregătirea şcolară şi profesională, cresc riscul acestei categorii de a fi exclusă social şi economic. Fără un domiciliu stabil, aceşti tineri vor locui pe unde apucă, temporar pe la diferite cunoştinţe sau direct pe stradă. În cele mai multe cazuri ei nu posedă acte de identitate, acest fapt îngreunându-le accesul la un loc de muncă. Sunt victime uşoare ale persoanelor fără scrupule care se pot folosi de toate aceste lipsuri ale lor.

Misiunea Programului Foyer
Misiunea noastră este de a oferi facilităţi de tip “Foyer”, în spiritul şi la standardele mişcării internaţionale “Foyer” (consiliere şi suport în obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă, cursuri de pregătire profesională şi educaţie non-formală, incluzând deprinderile de viaţă, suport material şi adăpost), tinerilor dezavantajaţi cu vârsta cuprinsă între 18 si 26 de ani, care au fost instituţionalizaţi în centre de plasament şi/sau care sunt defavorizaţi socio-economic, provenind din familii dezorganizate sau care nu pot sa le ofere sprijinul necesar pentru o viaţă independentă.

Scop
Scopul nostru este să asigurăm integrarea socio-profesională a beneficiarilor (tineri în situaţie de risc, cu vârsta cuprinsa între 18 şi 26 de ani) Ne propunem să asigurăm un adăpost la standarde bune de curăţenie şi siguranţă tinerilor acceptaţi în program Ne propunem să evaluăm nevoile fiecărui tânăr şi să facilităm accesul la serviciile interne şi externe ale programului, prin intermediul cărora să se dezvolte abilităţi de viaţă indepdentă şi încrederea în forţele proprii în vederea începerii unei vieţi pe cont propriu Ne propunem să încurajăm tinerii din program să tindă spre îmbunătăţirea calităţii vieţii personale prin oferirea unui start cât mai bun în viaţă.

Direcţii de acţiune Întreaga activitate a Fundaţiei FARA, Programul Centru de tranzit pentru tineri în dificultate Foyer, are la bază politica şanselor egale pentru toate categoriile de persoane, fără discriminare de sex, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate. Cadrul de lucru al echipei noastre a fost construit pe baza programelor de formare susţinute de către experţi din cadrul organizaţiei Banbury Homes-Foyer, Wisbech Foyer şi Newhaven Foyer din Marea Britanie.

Principalele domenii de dezvoltare pe care ne bazăm munca încercă să abordeze o gamă variată de nevoi pe care tinerii le manifestă deja în cadrul procesului de selecţie, sau mai apoi în cadrul evaluărilor continue.

Domenii de dezvoltare prioritare

  • Autogospodărire şi autonomie personală: gătit, întreţinut şi curăţat casa, curtea, gradina, utilizat aparatura electrocasnică (aragaz, aspirator, maşină de spălat, călcător), utilizare mijloace de transport în comun
  • Educatie financiară: plan de bugetare, economisire, rolul de client cumpătat, prioritizare financiară, credite şi împrumuturi
  • Educaţie civică: drepturi şi obligaţii cetăţeneşti, instituţii publice şi private utile
  • Educaţie medicală şi sănătate: păstrarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor, tratarea problemelor de sănătate, planificare familială, stil de viaţă sănătos, alimentaţie corespunzătoare, igienă personală corespunzătoare
  • Educaţie şi formare: cursuri de calificare şi recalificare, finalizare cursuri şcolare, continuare studii, alfabetizare (unde este cazul)
  • Educaţie pentru carieră: dobândirea şi întărirea abilităţilor şi tehnicilor de căutare activă a unui loc de muncă (monitorizare presă, instituţii corespunzătoare, întocmire dosare de angajare, prezentare corespunzătoare la interviu), păstrarea unui loc de muncă (drepturi şi obligaţii de angajat, comportament la locul de muncă)
  • Relaţii interpersonale: comportament civilizat şi decent în orice situaţie, păstrarea calmului în situaţii stresante, comunicare adecvată în funcţie de situaţie
  • Independenţă: locuirea cu chirie, situaţia de chiriaş, achitarea facturilor, gestionarea de situaţii neprevazute.

Orice persoană din cadrul grupului ţintă poate să aplice pentru un loc la în cadrul Programului. Fiecare solicitant trece printr-un proces de selecţie, în cadrul căruia sunt explicate condiţiile legate de locuirea la Foyer. Selecţia se face pe baza corelării nevoii individului cu serviciile oferite în cadrul programului şi ţine întotdeauna cont de politica şanselor egale. Odată selectat, tânărul semnează un contract cu Fundaţia FARA, în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile ambelor părţi. Fiecărui tânăr îi este desemnat un manager de caz. Împreună, ei vor elabora un plan personal de dezvoltare pentru atingerea obiectivelor personale, de exemplu dobândirea cunoştinţelor de bază de operare a calculatorului sau însuşirea deprinderilor de auto-gospodărire. Se oferă suport şi instruire continuă – tinerii sunt sprijiniţi în funcţie de nevoile fiecăruia. Progresul individual al fiecărui beneficiar este evaluat în mod periodic de către managerul său de caz şi trebuie să reflecte obiectivele stabilite în planul personal de dezvoltare, de asemenea, va discuta cu tânărul despre planurile sale de viitor. Managerul de caz va face demersurile necesare pentru a se asigura că tânărul are condiţii de trai adecvate în noua sa locuinţă, precum şi abilităţile necesare pentru a trăi independent, atât din punct de vedere material, cât şi social.

Metodologia de faţă îi acordă tânărului şansa să-şi dezvolte abilităţile şi încrederea în sine într-un mod asistat. Relaţia apropiată dezvoltată cu lucrătorul personal îi asigură tânarului un model de comportament adult, precum şi un mentor. Cercetările şi experienţa arată că fără un asemenea sprijin este puţin probabil ca tinerii din grupul nostru ţintă să îşi atingă potenţialul de care sunt capabili, ei rămânând în zona de maxim risc al excluderii sociale şi economice. În plus, există o probabilitate foarte mare ca şi propriii lor copii să experimenteze dificultăţi similare şi să apară riscul abandonului.

Scurt istoric
Mişcarea internaţională Foyer a început în Franţa după cel de-al doilea război mondial şi s-a extins în cea mai mare parte a Europei occidentale, îndreptându-se apoi spre Europa de Est. A ajuns şi în UK în 1992, iar acum sunt peste 100 de cămine de tranzit pe teritoriul Marii Britanii. Căminul nostru de tranzit este primul din România. Din septembrie 2002, în cadrul programului au fost incluşi un număr de 108 beneficiari, în momentul de faţă fiind asistaţi prin acest program 14 tineri.

Conform Federatiei Caselor de Tranzit pentru Tineri din UK, o casă de tranzit reprezintă “o abordare integrală a nevoilor tinerilor, pe parcursul tranziţiei lor de la viaţa asistată la independenţă prin combinarea serviciilor de cazare accesibilă, training şi oportunităţi de angajare”.

Familia Fairfax-Cholmeley, din Anglia, a pus bazele acestui program social în România în anul 2002, urmând ca în 2013 programul să treacă în structura de programe a Fundaţiei FARA în România.

Membrii familiei Fairfax Cholmeley au venit pentru prima data în Romania în anii ’90, activând ca voluntari în cadrul a două centre de plasament din Romania, din judetul Satu Mare. În această perioadă au ajuns să cunoască bine mulţi copii care trăiau în acele vestite instituţii de stat, realizând că aceştia vor avea extrem de puţine şanse de a se integra în societate în momentul în care vor părăsi centrul de plasament. Guvernul nu a oferit şi nu oferă un suport real celor ce părăsesc sistemul instituţional, în ciuda piedicilor şi situaţiei disperate cu care cei mai mulţi dintre aceştia se confruntă în acele momente.

Date de contact
Email: farafoyer@gmail.com
Persoana de contact: Carmen Pop

TOP
Translate