O familie pentru cei fără

Fundația FARA oferă o familie pentru cei fără prin responsabilizare și asumarea răspunderii pentru creșterea și dezvoltarea lor.

Pace celor ce intră în această casă.  Bucurie celor ce rămân. Binecuvântare celor ce pleacă.

-Echipa și copiii, Casa Sf. Nicolae

Din păcate sunt încă mulți copii lipsiți de dragostea și îngrijirea părintească care au nevoie de ajutor și modele să reușească în viață. Fundația FARA se străduiește să construiască o lume în care copiii să aibă șanse egale indiferent de mediul de proveniență și experiența copilăriei. Toți copiii au dreptul la protecție și suport în realizarea și exercitarea deplină a drepturilor lor. Fundația FARA oferă o familie pentru cei fără prin responsabilizare și asumarea răspunderii pentru creșterea și dezvoltarea lor.

Context

Programul O familie pentru cei FĂRĂ urmărește transpunerea în practică a obiectivelor Legii nr. 272 /2004 cu privire la protecția, promovarea și garantarea drepturilor tuturor copiilor. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților are dreptul la protecție alternativă. Interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care îl privesc.

Casa Sf. Nicolae oferă pentru 12 copii oportunitatea de a experimenta iubirea autentică într-un mediu familial stabil care oferă siguranță și climatul de dezvoltare în care nevoile spirituale, sociale și materiale sunt hrănite cu generozitate.

55,302 copii se află în cadrul sistemului național de protecție specială (MMPS, 2018)

Istoric

S-a deschis Centrul de Plasament Sf. Nicolae, Suceava

Capacitate maximă – 16 locuri

Echipa de program – 7 persoane, măicuțe și alți specialiști

Beneficiari –16

1997

S-a deschis Centrul de Plasament Sf. Gabriel, Popești-Leordeni

Capacitate maximă – 16 locuri

Echipa de program – 7 persoane, măicuțe și alți specialiști

Beneficiari – 16

1999

Transformarea centrului Sf. Nicolae în Casă de tip familial

Capacitate maximă – 12 locuri

Echipa de program – 6 persoane, după modelul de lucru creat de măicuțe

Beneficiari – 12

2014

Consolidarea și eficientizarea programului

6 copii de la Casa Sf. Gabriel sunt integrați la Casa de tip familial Sf. Nicolae, Suceava

2019

18,197 (32,90%) trăiesc în sistemul de protecție specială rezidențial

14.492 (79,64%) copii se aflau în servicii de tip rezidențial publice. 3.705 (20,36%) copii se aflau în servicii de tip rezidențial private

Descrierea programului

Centrul Sf. Nicolae este primul program derulat de Fundația FARA și unul dintre primele servicii private de tip rezidențial din România. Deschiderea centrului în anul 1997 a însemnat pasul firesc pe care fondatoarea Fundației FARA, Jane Nicholson, l-a inițiat pentru sprijinirea copiilor abandonați în instituțiile publice, având la bază experiența sa de 6 ani de voluntariat în România.

Separator de text

Programul oferă dragoste și îngrijire unui număr de 12 copii și adolescenți într-un mediu de tip familial. Prin servicii și planuri de intervenție personalizate, acest program asigură copiilor mediul propice pentru dezvoltare fizică, psihică, cognitiv-emoțională și a rezilienței necesare depășirii traumelor provocate de abandon, abuz, sărăcie și neglijență. Pe termen lung programul are în vedere dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, asistență planificată și integrare familială, educațională, profesională și în comunitate.

37,105 (67,10%) trăiesc în forme alternative de tip familial (case de tip familial, asistență maternală, rude, alte familii sau persoane)

Scop

Programul își propune promovarea și asigurarea respectării drepturilor copiilor lipsiți de grija părintească pentru  dezvoltarea armonioasă atât din punct de vedere fizic, cât si psihic şi social, capacitarea potențialului, talentului și creativității lor, stimularea și valorificarea performanței școlare pentru carieră și pentru construirea unui viitor cu oportunități și o viață trăită în demnitate.

Grup țintă

Programul are 12 beneficiari cu vârsta între 7 și 16 ani, copii separați temporar sau definitiv de părinți din cauza abandonului, a violenței și a neglijării pentru care s-a emis o hotărâre judecătorească de plasament.

Acest program oferă un mediu familial și o locuință pentru beneficiarii în tranziție spre viața independentă și construirea unei cariere. Numărul de beneficiari din această categorie variază în funcție de alegerile pe care le fac tinerii după ce termină liceul și optează fie pentru continuarea studiilor superioare, fie pentru studii vocaționale.

24 de ani servicii de tip familial

6 ani voluntariat în instituțiile de stat. 71 de vieți salvate. Servicii licențiate

Elemente de unicitate

Iubire. Credință. Speranță.

 

Echipa FARA are puternica convingere că iubirea schimbă vieți, credința în Divinitate ne întărește și speranța ne face să ne continuăm munca și să depășim orice obstacol.

separator de text

Pace. Bucurie. Binecuvântare.

Această casă a devenit locul în care copiii se nasc pentru a doua oară. Această renaștere le dă șansa la o viață în care drepturile lor sunt respectate, iubirea îi înconjoară și recunoașterea meritelor și valorilor le marchează fiecare pas în viață. Fiecare acțiune este întreprinsă pentru a crea starea de pace și bucurie în sufletele lor măcinate de întrebarea ”de ce părinții mei nu au grijă de mine?” Această casă a devenit locul în care copiii cresc și devin adulți.  Când au propriile familii se întorc pentru a mulțumi și pentru a-și aminti de copilărie.

separator de text

Sprijin. Colaborare. Integrare.

Atunci când au familii, echipa FARA se luptă cu provocările menținerii legăturii cu familia sau integrării în familie pentru că acestea, de multe ori, se confruntă cu o situații socio-economice precare. Fundația FARA este o familie pentru cei fără. De aceea, ori de câte ori este posibil, susținem copii să petreacă cât mai mult timp, în vacanțe sau de sărbători, alături de familiile lor.

Pachetul de Servicii de Bază

Pachetul de servicii și activitățile pe care le desfășurăm împreună, copii și angajați, cultivă valorile creștine, dezvoltă sentimentele de apartenență, încredere și speranța în viitor.

Găzduire, educație, alimentație corectă, consiliere socială și psihologică, pregătire pentru viață independentă, supraveghere 24/24

Centru amplasat în comunitate.

Acces la mijloace de transport în comun.

Asigurarea condițiilor minime de confort, siguranță și igienă.

Ambianță plăcută și mediu familial.

Hrană sănătoasă preparată și diversificată în bucătăria casei, cu implicarea beneficiarilor.

Dormitoare curate, personalizate și adaptate nevoilor lor.

Acces la cameră de socializare, curte și alte spații comune.

Acces la bucătărie, cămară, baie/dușuri/grup sanitar și alte dependințe.

Haine personalizate, curate, bine întreținute și adecvate sezonului.

Programe educative și recreative adaptate.

Consiliere în menținerea legăturilor cu familia.

Evaluare inițială și comprehensivă

Plan de acomodare inițială.

Plan personalizat de servicii/plan individualizat de protecție.

Fișe de monitorizare.

Fișe medicale.

Plan educațional și de studiu.

Plan individualizat de petrecere a timpului liber.

Monitorizare evoluție (progres, dificultăți și nevoile în schimbare).

Advocacy și intervenții personalizate pentru integrare socială și comunitară.

Reabilitare psihologică personalizată și implicare/participare socială

Consiliere și terapii specializate.

Activități educaționale specifice și individualizate.

Implicarea copilului în activități de grup.

Sprijinirea dezvoltării relațiilor.

Terapie prin artă.

Dezvoltarea potențialului și a talentelor prin activități de club (sport, dans, muzică).

Acțiuni pentru protecția mediului.

Implicarea în activități sportive, culturale desfășurate în comunitate.

Acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber.

Participare în tabere tematice.

Exersarea deprinderilor pentru viață independentă

Stil de viață sănătos.

Aptitudini cognitive.

Comunicare verbală și non-verbală.

Atitudine pro-activă și relații funcționale.

Abilități motrice.

Gestionarea resurselor și a timpului.

Educație pentru sănătate.

Educație financiară.

Gestionarea situațiilor de urgență.

Managementul timpului.

Consiliere pentru școală și alegerea unei profesii/găsirea unui loc de muncă.

Suport pentru familie

Susținerea în procesul de integrare familială.

Sesiuni de informare/educare pentru dezvoltarea relațiilor armonioase în familiei.

Consilierea părinților despre ritmul de dezvoltare și nevoii de relaționare a  copiilor.

Consilierea familiei pentru înțelegerea nevoii copilului de apartenență.

Advocacy

Informarea și sensibilizarea comunității despre problematica copiilor fără părinți.

Promovarea și respectarea drepturilor copiilor separați de părinți.

Integrarea copiilor în școală, familie și comunitate.

Crearea de oportunități de dezvoltare prin educație non-formală.

Dezvoltarea rețelelor de suport.

Pași în procesul de protecție

Toate acțiunile au ca obiective garantarea demnității, sprijinirea autonomiei și considerarea vocii beneficiarilor în procesul de îngrijire.

1. Accesarea serviciului

 • DAS/DGASPC sunt în căutarea unor soluții și solicită ajutorul Fundației FARA.
 • Serviciile sunt înscrise în baza de date a ANDPDCA
 • Încurajăm admiterea grupurilor de frați, ori de câte ori este posibil
 • Prezervăm menținerea/dezvoltarea relațiilor familiale
 • CTF permite accesul celor interesați de a cunoaște condițiile de locuit
 • Copiii sunt informați asupra pachetului de servicii
 • Semnarea contractului de furnizare servicii cu solicitantul
 • Decizia Fundației FARA de admitere în program
 • Acomodarea beneficiarului (casa, rezidenți, personal, program, regulament, activități, vecinătate, comunitate) pe o perioadă de 2-4 săptămâni

separator de text

2. Evaluarea inițială a cazului în vederea admiterii în program:

 • Trebuie realizată în cel mult 5 zile de la admitere
 • Echipa de evaluare este formată din 3 persoane cu specialități diferite
 • Completare profil de nevoi, riscuri si abilitați – fișa de evaluare
  • gradul de autonomie și comunicare
  • inter relaționare si responsabilizare
  • gradul de dezvoltare al deprinderilor de viață independentă
  • nevoi de asistență și îngrijire
  • nevoi educaționale, culturale
 • În termen de 15 zile de la admitere se elaborează Planul Individualizat de Protecție (PIP) cu obiective pe 6 luni
 • Conținutul PIP respectă cerințele minime ale standardelor
 • Plan de intervenție pentru sănătate elaborat în 15 zile lucrătoare de la admitere
 • Plan de acomodare a copilului
 • Monitorizare lunară a progresului/nevoi adaptate în implementarea PIP

3. Implementarea Planului Individualizat de Protecție

 • Îngrijirea și protecția se derulează conform PIP, plan de intervenție pentru sănătate, plan de acomodare și plan de dezvoltare educațională
 • Rezultatele se documentează în raportul de activități zilnice
 • Monitorizare și raportare lunară a progresului, impactului și rezultatelor
 • Evaluarea trimestrială a satisfacției copiilor

4. Monitorizare/adaptare/actualizare și evaluare permanentă

 • Plan de acomodare a copilului
 • Plan Individualizat de Protecție (PIP)
 • Plan personalizat de servicii
 • Plan de intervenție pentru sănătate
 • Plan de intervenție specifică pentru educație
 • Planul personalizat pentru viață autonomă
 • Plan individualizat de integrare/reintegrare socială
 • Reinventarierea nevoi/abilități și actualizarea profilului copilului
 • Adaptarea în permanență a planurilor
 • Informarea și implicarea continuă a copiilor
 • Documentarea rezultatelor în fișele de monitorizare
 • Documentarea problemelor și a situațiilor excepționale în fișa de monitorizare
 • Actualizarea dosarului

separator de text

5. Evaluarea finală și ieșirea din program

 • Încetarea îngrijirii copiilor din casa de tip familial se realizează numai cu pregătirea prealabilă a acestora și în condițiile prevăzute de lege.
 • Copiii sunt informați, pregătiți și echipați cu deprinderi și resurse materiale și financiare pentru ieșirea din centru.
 • Pentru copiii cu dizabilități procedura de încetare a serviciilor trebuie să cuprindă informații privind condițiile speciale prevăzute de lege în care se poate lua decizia părăsirii centrului.
 • Procedura de încetare a serviciilor este anexa la ROF.
 • Centrul realizează activități de informare și consiliere a copiilor cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în centru cu respectarea normelor de siguranță și confort
 • Încetarea serviciului are loc la cererea copilului devenit adult prin împlinirea vârstei de 18 ani, la integrarea în familie, la transferul către servicii specializate, la finalizarea cursurilor universitare, sau la atingerea gradului de pregătire pentru viață independentă.
 • Echipa multidisciplinară realizează o evaluare finală a gradului de independență și recomandă continuarea sau încetarea măsurii de protecție cu respectarea legii.

Documente necesare la admitere

 • Decizia de admitere
 • Documente de identificare (certificat de naștere, carte de identitate, etc.)
 • Documente medicale (imunizare, certificat handicap, adeverință stare de sănătate, aviz epidemiologic, buletin de analize, istoric medical, etc.)
 • Documente psiho-sociale (evaluări, rapoarte, anchetă socială, fotografii)
 • Hotărârea de plasament/decizia judecătorească

Dotare centre rezidențiale

 • Centrul rezidențial funcționează într-o clădire care asigură un mediu de viață sigur și confortabil, precum și accesul copiilor, personalului și vizitatorilor în toate spațiile proprii, interioare și exterioare care facilitează integrarea în familie și comunitate.
 • Centrul este amplasat în comunitate și permite accesul beneficiarilor la toate resursele și facilitățile: sănătate, educație, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relații sociale.
 • Susținem și încurajăm evoluția într-un proces cât mai natural, astfel încât învățarea să aibă loc în condiții potrivite nivelului de dezvoltare al fiecărui copil, în spații special amenajate și dotate corespunzător specificului vârstei.

Spațiile și dotarea centrului este în conformitate cu standardele legale de funcționare:

 • Dormitoare personalizate conform vârstei și pasiunilor copiilor
 • Grupuri sanitare utilate cu mașini de spălat
 • Bucătărie și sală de mese
 • Sală de studiu și bibliotecă (manuale, beletristică, atlase, dicționare, enciclopedii)
 • Sală de activități recreative (jocuri de masă, fotolii, televizor, sistem audio)
 • Sală de activități creative (pictură, decupaj, cusut, etc)
 • Spațiu exterior de joacă (leagăne, tobogan, hamac, coș de baschet)
 • Foișor pentru relaxare și socializare
 • Spații pentru birouri și administrative

Mod de lucru

Modul de lucru este centrat pe valorizarea potențialului fiecărui copil și adaptarea pachetului de servicii în funcție de gradul lor de dezvoltare.

Intervenția este holistică si individualizată, acoperind nevoi multiple și grade diferite de dezvoltare. Factorii care duc la reziliență crescută sunt asociați cu prezența siguranței emoționale și sociale, a adăpostului, alimentației si condițiilor de viață, aspecte care se regăsesc in modelul de program.

Pachetele de servicii includ un mix de activități care sunt oferite în mod gratuit prin fondurile mobilizate de Fundația FARA și completate de alocațiile de plasament acordate de către autorități.

Fiecare membru al echipei cunoaște foarte bine pe fiecare copil și, cu pasiune și răbdare, acordă tuturor atenția, ajutorul și dragostea de care au nevoie și pe care sunt în stare să le primească. Activitățile din program sunt organizate astfel încât să acopere toată paleta de nevoi rezultate în urma evaluărilor inițiale și continue. Activitățile se desfășoară zilnic în baza unui program. Abordarea de lucru cu copiii combină activitățile individuale cu cele de grup.

Echipele sunt formate din personal specializat (educatori, lucrător prin arte combinate, bucătar, manager, manager de caz, psiholog, șofer).  Fiecare membru al echipei acoperă o gamă largă de roluri și responsabilități (educație, îngrijire, supraveghere, management de caz, consiliere, terapie, pregătire hrană. Igienă, logistică și administrație). Activitatea în program se desfășoară conform strategiei organizației, planurilor anuale, normelor și standardelor legislative pentru servicii sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special și a manualului de proceduri de funcționare ale programului.

Vezi și alte programe FARA