Advocacy

Activitatea de advocacy este o prioritate strategică în viața fiecărei organizații nonguvernamentale și se bazează pe eforturi susținute, o bună cunoaștere a problematicii, diplomație, persuasiune și talent.

Activitățile de advocacy în Fundația FARA au scopul de a contribui la construirea unei societăți drepte care promovează binele comun, valorile creștine, iubirea, justiția socială, demnitatea, respectul și diversitatea

 

 

Fundația FARA complementează impactul programelor prin activități de Advocacy

Campanii pentru informarea și sensibilizarea opiniei publice

Promovarea și respectarea drepturilor copilului

Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

Promovarea incluziunii sociale

Reducerea inechității sociale

Eliminarea formelor de discriminare

Promovarea responsabilității sociale

Promovarea implicării comunității în rezolvarea problemelor

Valorificarea vocii beneficiarilor

Influențarea politicilor publice

Organizare dezbateri/seminarii/workshop-uri/conferințe

Facilitare panel de discuții cu factori de decizie

Pilotare programe și inițiative pentru replicare

Elaborare studii și analize de situație

Elaborare documente publice și luări de poziție

Dezvoltarea capacității organizaționale

Formare și training pentru profesioniști/voluntari/beneficiari

Mobilitate profesională și transfer de cunoștințe

Dezvoltare comunitară prin schimb de experiență

Programe de mentorat/ coaching

“Când o lume întreagă tace, chiar și o singură voce este puternică.” Malala Yousafzai
Malala este din Pakistan și luptă împotriva asupririi copiilor și tinerilor și pentru dreptul tuturor copiilor și femeilor la educație. Malala este cea mai tânără câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace în 2014.