O familie pe viață

Fundația FARA asigură rezidență în cadrul locuințelor protejate de tip familial pentru 20 de tineri adulți cu dizabilități.

Singura dizabilitate reală a omului nu vine cu limita de vârstă, nici cu boala, nici cu o oarecare formă de invaliditate. Singura dizabilitate reală a omului este incapacitatea de a simți iubire pentru alții.

-Corina Abdulahm-Negura

Context

Programul O Familie pe Viață urmărește transpunerea în practică a prevederilor legislative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Legea nr. 448/2006 actualizată în 2020). Persoanele cu dizabilități sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale.

Resurse

Fiecare material, conceput cu grijă de specialiștii și beneficiarii Fundației FARA, cu suportul unor colaboratori specializați, aduce cu sine un scop specific : informații, soluții practice, idei de activități pentru copii și tineri și toți cei implicați în îngrijirea și sprijinirea persoanelor cu dizabilități.

Istoric

S-a deschis Centrul Sf. Rafael, Popești Leordeni

Capacitate maximă – 14 locuri

Echipa de program – 6 persoane

Beneficiari – 8 tineri cu dizabilități intelectuale

2009

S-a deschis Centrul Sf. Mihail, Suceava

Capacitate maximă – 14 locuri

Echipa de program – 6 persoane

Beneficiari – 8 tineri cu dizabilități intelectuale

 

2010

S-a deschis Centrul Sf. Iosif și Centrul Sf. Maria, Suceava

Capacitate maximă (două case) – 18 locuri

Echipa de program (două case) – 12 persoane

Beneficiari – 18 tineri cu dizabilități intelectuale/asociate

2013

S-a deschis Casa Elisabeta, Suceava

Capacitate maximă – 8 locuri

Echipa de program – 7 persoane

Beneficiari – 8 tineri cu dizabilități intelectuale/asociate

2016

Se închide Centrul Sf. Iosif pentru eficientizarea serviciului prin transferul tinerilor la Casa Sf. Maria

2018

Investiții pentru creșterea capacității și îmbunătățirea condițiile de locuit ale imobilelor de la Casa Elisabeta și Casa Sf. Maria

Capacitatea maximă (două case) – 20 locuri

Echipa de program (două case) – 15 persoane

Beneficiari – 20 tineri cu dizabilități intelectuale/asociate

2019

Descrierea Programului

O Familie pe Viață

este un program de tip rezidențial implementat în două comunități din Suceava (Cacica și Vadul Moldovei), prin intermediul a două locuințe protejate (Casa Sf. Maria și Casa Elisabeta), pentru 20 de tineri adulți proveniți din sistemul instituțional și cu o copilărie traumatizantă petrecută în cea mai mare parte, chiar integral, în sistemul de protecție specială. Acest program reprezintă oportunitatea oferită de Fundația FARA tinerilor cu dizabilități de a trăi într-un climat familial, de a participa la activități care vizează dezvoltarea personală și formarea deprinderilor pentru viață independentă, în comunitate.

Continuitate

O Familie pe Viață oferă o continuitate a serviciilor într-o formă diversificată care valorifică creativitatea și potențialul individual al persoanelor cu dizabilități indiferent de limitele create de natura dizabilității și diagnostic.

Responsabilitate

Activitățile pe care le desfășurăm împreună, beneficiari, angajați, voluntari și membrii ai comunității, cultivă responsabilitatea individuală, curiozitatea pentru învățare, valorile moral-creștine, dragostea pentru aproape, încrederea și dezvoltă sentimentul de apartenență și siguranță, precum și speranța în viitor.

Scop

Respectarea dreptului persoanelor cu dizabilități la protecție socială prin asigurarea dezvoltării în locuințe protejate caracterizate de un mediu sigur, inclusiv, antrenant și prietenos în care se promovează valorile familiei și apartenenței la o comunitate care contribuie la creșterea calității vieții, autonomiei, demnității, implicării în luarea deciziilor, responsabilității individuale și incluziunii sociale.

Grup țintă

Beneficiarii noștri sunt tineri adulți cu dizabilități care provin din sistemul public de protecție specială. Ei sunt persoane defavorizate social pentru că, fie sunt lipsiți temporar sau permanent de grija familiei naturale, fie familia nu este  dispusă să le asigure îngrijirea. Dizabilitatea lor este documentată de certificat de încadrare într-un grad de handicap.

Mulți dintre tinerii noștri provin din rândul nou-născuților diagnosticați imediat după naștere cu afecțiuni grave, care au fost părăsiți în unități sanitare și pentru care s-a dispus ulterior instituirea unei măsuri de protecție, respectiv plasamentul într-un centru de tip rezidențial. Ca și pentru miile de copii din sistemul de protecție aflați în aceeași situație, părinții sau membrii familiei nu aveau capacitatea de a răspunde nevoilor specifice și au ales să nu își asume responsabilitatea creșterii și îngrijirii lor. Pentru marea majoritate a acestora, „acasă” până la vârsta de 18 ani a fost doar un vis marcat de un lung șir de transferuri de la o instituție la alta. Mulți dintre ei au fost victime ale neglijării și abuzului din cauza dizabilităților.

separataor de text

O decadă. 36 de vieți transformate.

Servicii licențiate

Elemente de unicitate

Acest program are la bază puternica convingere că toți suntem egali și toți avem dreptul la o viață demnă. Lucrurile mici făcute cu dragoste și cu perseverență schimbă vieți.

Continuitate. Familie. Binecuvântare

Toți beneficiarii locuințelor protejate sunt în grija Fundației FARA de mai bine o decadă, de pe vremea când erau copii și trăiau în instituțiile de stat. În toți acești ani, ei au trăit în același grup (alți tineri și personal de îngrijire) într-un mediu de tip familial care le-a asigurat o atmosferă prietenoasă, stabilitate, afecțiune, empatie, iubire, securitate și un climat potrivit lor pentru dezvoltare la maximul de potențial. Aceștia sunt acum persoane adulte cu dizabilități care, în ciuda faptului că au avut un traseu instituțional anevoios și complex, duc o viață normală în comunitate. Căminul oferit de FARA a devenit locul în care beneficiarii au cunoscut pentru prima dată ce înseamnă familia, s-au simțit iubiți, apreciați și valoroși. Bucuria pe care, personal angajat și tineri adulți, o simțim unii pentru ceilalți, legăturile și sentimentele care au răsărit și s-au consolidat între noi în toți acești ani împreună, la bine și la greu, sunt cele mai frumoase realizări ale noastre. Am reușit cu toții să creștem, să ne împărtășim bucuriile și durerile și să ne păstrăm credința că viitorul poate fi construit cu lumină și speranță și pentru acești tineri.

separataor de text

Echipa. Perseverență. Colaborare.

Ne mândrim cu echipe puternice și unite. În momentele cele mai grele (zile mai puțin bune ale tinerilor cu dizabilități, situații de criză, pandemia) familia FARA a demonstrat profesionalism, echilibru, perseverență, reziliență și spirit de acțiune într-o manieră pro-activă și creativă. Echipa a reușit să se mobilizeze, să se adapteze și să își depășească limitele. Răspunsul fiecărei persoane la provocările și incertitudinile create de situațiile de criză a fost ireproșabil chiar și în momentele când intervenția a necesitat o abordare complexă și decizii la un alt nivel. Echipa are convingerea că putem să trăim în armonie doar dacă suntem acceptați și integrați în comunitatea în care trăim. De aceea prin colaborările cu instituțiile locale, alte ONG-uri și companii reușim să creăm o comunitate de susținere și integrare a persoanelor adulte cu dizabilități.

separataor de text

Valorizare. Implicare. Vocea tinerilor

Credem în FAMILIE ca loc în care iubirea prinde viață. Tinerii sunt recunoscători pentru faptul că Fundația FARA le oferă o familie pe viață. Ei își recunosc limitele și teama de a-și lua viața în propriile mâini. Îngrijirea pune accent pe faptul că fiecare om este unic. Spațiile sunt amenajate în funcție de personalitatea și de pasiunile beneficiarilor, iar planurile de îngrijire sunt specifice. Activitățile pun accent pe faptul că fiecare om are un potențial imens de dezvoltare, el trebuie doar descoperit și sprijinit. Viața este o sărbătoare doar în familie, ceea ce se reflectă în valorizarea fiecărui tânăr.  Fiecare zi de naștere este sărbătorită printr-o petrecere personalizată și cadourile mult dorite. Toate amintirile sunt păstrate în albume foto personalizate.

 

Pachetul de Servicii de Bază

Găzduire, alimentație corectă, îmbrăcăminte, supraveghere 24/24

 • LP amplasată în comunitate.
 • Acces la mijloace de transport în comun.
 • Asigurarea condițiilor minime de confort, siguranță și igienă.
 • Ambianță plăcută și mediu familial.
 • Hrană sănătoasă preparată și diversificată în bucătăria casei, cu implicarea beneficiarilor.
 • Dormitoare curate, personalizate și adaptate nevoilor lor.
 • Acces la cameră de socializare, curte și alte spații comune.
 • Acces la bucătărie, cămară, baie/dușuri/grup sanitar și alte dependințe.
 • Haine personalizate, curate, bine întreținute și adecvate sezonului.

Asistență pentru sănătate

 • Tinerii adulți sunt înscriși la medicul de familie.
 • Acces la servicii de sănătate furnizate în comunitate.
 • Acces la tratament medical supravegheat.
 • Acces la servicii de educație pentru sănătate.
 • Evaluarea anuală a stării de sănătate.
 • Fișa de monitorizare a stării de sănătate.
 • Consimțământul beneficiarului/reprezentantului legal pentru îngrijire și tratamente medicale în situații excepționale.

Informare si consiliere

 • Demersuri pentru obținerea actelor de identitate.
 • Promovarea drepturilor și responsabilităților.
 • Menținerea relației cu familia, prieteni, etc.
 • Obținerea de tehnologii și dispozitive asertive și tehnologii de acces.
 • Program de lucru și servicii oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare și reabilitare, tratamente balneo, etc.
 • Servicii de transport (bilete de tren/autobuz).
 • Activități și servicii alternative/complementare oferite alte ONG-uri.
 • Sprijin pentru identificare locuri de muncă.
 • Îndrumare pentru angajare/păstrarea locului de muncă.
 • Conștientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potențialul și facilitățile angajării persoanelor cu dizabilități.
 • Rețele de suport (inclusiv on-line) formate din persoane de referință/sau aflate în situații de viață asemănătoare.

Menținerea echilibrului psiho-afectiv și stimulare cognitivă

 • Dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale.
 • Dezvoltarea atenției și gândirii pozitive.
 • Adecvarea emoțiilor.
 • Conștientizarea de sine.
 • Evitarea situațiilor de izolare socială și depresie.
 • Autocunoașterea și dezvoltarea personală.
 • Includerea în activități educaționale specifice individuale.
 • Organizarea activităților în grupuri mici.
 • Sprijinirea dezvoltării relațiilor.
 • Terapie prin artă.
 • Elemente din învățarea de bază: copierea, învățarea prin acțiuni sau prin joc simbolic, repetarea, exerciții de citit, scriere, etc.

Deprinderi de viață independentă

 • Desemnarea de sarcini unice clare pe durată adecvată
 • Îndeplinirea unor sarcini multiple pentru organizare/coordonare
 • Program zilnic pentru planificare
 • Exerciții pentru gestionarea timpului.
 • Exerciții pentru gestionarea stres/conflicte/urgențe/criză.
 • Autoîngrijire – igiena corpului, alimentație, vestimentație și sănătate.
 • Autogospodărire – pregătirea și prepararea hranei, curățenie spații, gestionarea deșeurilor, organizare vestimentație.
 • Micro gospodărire.
 • Educație financiară.
 • Exersarea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare.
 • Exersarea/dezvoltarea abilităților de mobilitate.
 • Activități de terapie ocupațională/ergoterapie.

Implicare socială și Advocacy

 • Acțiuni pentru protecția mediului.
 • Implicarea în activități sportive, culturale desfășurate în comunitate.
 • Acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber.
 • Activități de meșteșugărit, vizite.
 • Informarea și sensibilizarea comunității pentru promovarea și respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități.
 • Integrarea în comunitate a beneficiarilor.
 • Dezvoltarea rețelelor de suport local pentru familiile care au în grijă persoane adulte cu dizabilități.

5 pași în procesul de protecție

Documente necesare la admitere

 • Decizia de admitere
 • Documente de identificare (certificat de naștere, carte de identitate, etc.)
 • Documente medicale (imunizare, certificat handicap, adeverință stare de sănătate, aviz epidemiologic, buletin de analize, istoric medical, etc.)
 • Documente psiho-sociale (evaluări, rapoarte, anchetă socială, fotografii)

 

 

Infrastructură și logistică

Programul se desfășoară în spații care permit o dezvoltare normală și adaptate tipurilor de servicii oferite, conform standardelor legale de funcționare:

 • Dormitoare personalizate
 • Spații comune: bucătării, grupuri sanitare spălătorie
 • Spații pentru activități de petrecere a timpului liber în grup/individual
 • Ateliere ocupaționale
 • Spații pentru birouri și administrative
 • Foișor pentru relaxare și socializare
 • Grădină, livadă și spațiu special destinat creșterii păsărilor de curte

Mod de lucru

Cacica și Vadu Moldovei

Programul se desfășoară în două locații din județul Suceava și oferă o familie pe viață pentru 20 de tineri adulți cu dizabilități care au copilărit în instituții. Modul de lucru este centrat pe valorizarea potențialului fiecărui tânăr și adaptarea pachetului de servicii în funcție de gradul de dezvoltare și dizabilitățile lor.

Locuința Protejată Elisabeta

Locuința Protejată Sf. Maria

Intervenția este holistică si individualizată

acoperind nevoi multiple și grade diferite de dezvoltare. Factorii care duc la o reziliență crescută sunt asociați cu prezența siguranței emoționale și sociale, a adăpostului, alimentației si condițiilor de viață, aspecte care se regăsesc in modelul de program.

Pachetele de servicii includ un mix de activități care sunt oferite în mod gratuit prin fondurile mobilizate de Fundația FARA și completate de contribuțiile financiare acordate de către autorități prin contractare de servicii.

Inovație și Creativitate

În fiecare zi, derularea activităților capătă particularitatea zilei care depinde de stările (emoțional, trăiri, sănătate), nevoile și dorințele fiecărui beneficiar. Fiecare membru al echipei cunoaște foarte bine pe fiecare tânăr și, cu pasiune și răbdare, acordă tuturor atenția, ajutorul și dragostea de care au nevoie și pe care sunt în stare să le primească. Activitățile din program sunt organizate astfel încât să acopere toată paleta de nevoi rezultate în urma evaluărilor inițiale li continue, derulându-se  zilnic, individual și în grup.

Echipele sunt formate din personal specializat de îngrijire și supraveghere

manager de caz, lucrători prin arte combinate, terapeut prin artă, psiholog și personal administrativ. Activitatea în program se desfășoară conform strategiei organizației, planurilor anuale, normelor și standardelor legislative pentru locuințe protejate și a manualului de proceduri de funcționare ale programului.

Parteneri

Autoritățile publice locale și naționale.

Cabinete medicale (medici de familie, medici specialiști).

Membrii comunităților locale prin voluntariat inclusiv profesioniști.

Organizații Nonguvernamentale (ONG).

Sectorul privat prin inițiative de responsabilitate socială.

Impact

Găzduire permanentă într-un mediu familial comfortabil, armonios și sigur. Promovare stil de viață sănătos și alimentație corectă. Implicarea în activități de autogospodărire. Asigurarea de servicii individualizate și adaptate nevoilor
 • 20

  de tineri

  au o familie pe viață

 • 4

  tineri

  și-au întemeiat o familie

 • 6

  tineri

  trăiesc pe cont propriu

 • 5

  tineri

  au fost transferați la servicii de specialitate

Povești de Succes

Viața în propriile mâini

”Eu am locuit la Fundația FARA, de la 4 ani. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat prima dată în Casa Sf. Nicolae a fost ca lumina soarelui. M-am înțeles bine cu toți: colegi și educatori care au avut mare grijă de mine. După finalizarea Școlii profesionale m-am mutat la Locuința protejată Sf. Iosif. Acolo am fost ajutată să îmi găsesc un loc de muncă. Am lucrat aproape un an la o Asociație de bloc. În 2016 m-am împrietenit cu un băiat care a devenit soțul meu. Din acel moment formăm o familie împreună cu copilul nostru. La nunta noastră a fost foarte frumos, iar doamnele de FARA au fost prezente alături de mine”

„Este dificil pentru noi să fim singuri, pe cont propriu, din cauza dizabilităților noastre, a problemelor pe care le avem. Oamenii de aici mă ajută să mă calmez, să depășesc orice teamă și frica și toate momentele dificile de panică.”
-George

Siguranța de acasă

“De când a început Covid am învățat ce înseamnă distanțarea socială, dar doamnele care au grijă de noi au stat cu noi în permanență și nu ne-am simțit nici un moment singuri.”

”Eu vreau să sprijin Fundația FARA cu desenele mele și să ajutăm cât mai mulți copii.”
Rareș este beneficiar al locuinței protejate Elisabeta din anul 2017. După împlinirea vârstei de 18 ani a fost internat într-un Centru de stat pentru persoane cu dizabilități psihice, părăsindu-și astfel asistenții maternali la care a crescut și față de care a dezvoltat relații de atașament. După 2 ani de servicii de recuperare în Cadrul Centrul Mihail al Fundației FARA i s-a oferit o familie în cadrul locuinței Elisabeta din Cacica loc în care continuă să deseneze, dorindu-și să fie de util.

Satisfacția profesională

”Cred că, deopotrivă, munca mea este să-i fac pe ei mai buni, cât și să devin și eu mai bună cu ajutorul lor.”

 

”Eu tot ce fac, fac din iubire și mi se pare că de asta au nevoie cel mai mult beneficiarii noștri pentru a-și reveni din ororile abuzurilor suferite! FARA nu e nici pe departe un loc de muncă, este o a doua casă, o a doua familie. ”

Susține și tu adulții cu dizabilități!

Fii modelul, mentorul și prietenul lor!