Burse Educaționale

Un raport al Institutului Național de Statistică (2021)1 arată că 15.3% din totalul populației de tineri (18-24 ani la nivelul anului 2021) prezintă un nivel foarte scăzut de educație. Acești tinerinu au absolvit nici o formă de învățământ formal sau informal. Nivelul scăzut de educație este resimțit în aceeași măsură în rândul bărbaților, cât și în rândul femeilor. Îngrijorătoare este preponderența lipsei de educație în mediul rural în raport cu mediul urban. Șansele de reușită în viață sunt posibile în funcție de oportunitățile la care au acces oamenii, de capacitatea individuală de a le valorifica, dar și de motivație, determinare, și aspirațiile personale. Generația tânără de vârstă școlară se află într-o etapă critică a dezvoltării sale.  

 

Prin Bursele Educaționale Fundația FARA se urmărește valorificarea capitalului uman, elevi și/sau studenți, prin oferirea unui pachet de sprijin (financiar, consiliere și orientare, oportunități de dezvoltare personală) pentru susținerea dezvoltării și performanței școlare. Educația continuă și obținerea de competențe profesionale calificate vor crește șansele de integrare și succes în viață. 

 

40 burse educaționale

Prin acest proiec sunt acordate 40 burse educaționale pentru anul academic 2024-2025, în valoare de 6000 lei fiecare.

Sprijinul financiar pentru acest proiect este acordat de FARA Charity UK pentru 30 de Burse Jane Nicholson și Lenovo Foundation pentru 10 Burse Lenovo

Bursele educaționale Jane Nicholson poartă numele fondatoarei FARA și au scopul de a încuraja și susține elevii și studenții din medii defavorizate care doresc să valorifice oportunitățile de continuare a studiilor în vederea obținerii unei calificări în domenii actuale și de mare competitivitate pe piața muncii.  

Bursele Lenovo urmăresc aceeași viziune, dar se concentrează pe sprijinirea elevilor și studenților care au o atitudine proactivă față de educație prin implicarea constantă pe parcursul anului școlar în diferite proiecte și care demonstrează pasiune pentru matematică, informatică, tehnologie, și știință.

”Lenovo considera că FARA este un aliat esențial în lupta împotriva abandonului școlar și în susținerea educației deoarece ambele părți au la baza aceleași principii: grija față de copii, dreptul la educație și incluziunea sociala indiferent de religie, sex, naționalitate și orientare sexuala. Credem că „o lume mai bună” începe cu mine, cu tine, cu fiecare din noi, astăzi. ”

– Răzvan Bran, Lenovo

”FARA are peste 20 de ani de experiență în îngrijirea familiilor și în sprijinirea frecvenței școlare în școlile primare și secundare, abordând sărăcia prin educație în comunitățile sărace. Avem un vis de a rupe acest ciclu al sărăciei.

Împreună cu Lenovo, studenții vor fi finanțați și sprijiniți pentru a studia învățământul superior și pentru a obține competențe și formare, oferind oportunități unei noi generații.

FARA se străduiește să construiască o societate justă, care să servească binele comun, bazată pe valori de iubire, dreptate, demnitate și respect. Ne pasă cu pasiune că fiecare copil are dreptul la educație și că această nouă oportunitate va aduce schimbări de durată și un viitor mai luminos pentru tineretul din România.”

– Jane Nicholson

EDIȚIA II

Pentru ediția a doua a programului de burse educaționale, anul academic 2024-2025, cele 40 de burse sunt distribuite după cum urmează: 10 burse de excelență acordate celor mai performanți și competitivi bursieri din ediția I, anul academic 2023-2024. 30 burse educaționale scoase la concurs pentru noi elevi și studenți eligibili și interesați de acest program.

Selecție

Selecția bursierilor are la bază un proces competitiv deschis tuturor aplicanților eligibili din județele:

 • Ilfov
 • Giurgiu
 • Călărași
 • Ialomița
 • Constanța
 • Tulcea
 • Suceava
 • Vaslui

 

Descrierea programului 

Capacitatea individuală de a valorifica oportunități, pe lângă prezența fizică la școală, presupune acumularea de cunoștințe, aplicarea acestora în practică pentru dezvoltarea de abilități noi, și o atitudine îndreptată spre învățare continuă, formarea de relații profesionale și curajul de a transpune visele în realitate. Crearea oportunităților de învățare experiențială și a interacțiunilor sociale pot contribui la îmbunătățirea dezvoltării personale, la formarea și consolidarea competențelor și stabilirea unor obiective de viață.

Scop  

Construirea unei societăți drepte, care să servească binele comun și să promoveze iubirea, justiția socială, demnitatea, respectul și diversitatea.

Obiective 

 • Susținerea educației și a performanței prin oferirea unui pachet de sprijin (financiar, consiliere și orientare, oportunități de dezvoltare personală)  unui număr de 40 de tineri din 8 județe.
 • Crearea unui spațiu de dialog și interacțiuni între bursieri, pentru a facilita schimbul de informații, experiențe și dezbateri pe subiecte de interes comun care pot face diferența în parcursul lor educațional și profesional.
 • Coagularea unui grup de acțiune format din persoane (sponsori, specialiști din domeniul social, educational și cultural, lideri de opinie, persoane care au excelat în domeniul lor profesional, oameni de afaceri/antreprenori, etc.) care susțin accesul la educație al tinerilor din comunitățile defavorizate  și care, împreună cu tinerii bursieri, pot să determine transformări care servesc binele comun și justiția socială.

Descrierea etapelor 

Bursele se vor acorda în cadrul unei competiții deschise care are următoarele etape:  

EtapaDescriereTermen
Pregătirea și finalizarea aplicațiilorAplicațiile se pot trimite online, prin poșta electronică sau prin servicii poștale27  Mai – 15 Iulie, 2024
Verificarea aplicațiilorFiecare aplicație va fi revizuită pentru a confirma că toate documentele din Pachetul pentru Aplicant sunt complete și condițiile de eligibilitate sunt îndeplinite.16 – 31 Iulie, 2024
SelecțiaAplicațiile vor fi revizuite de o echipa de evaluatori în baza unei grile și se vor acorda scoruri. Pe baza scorurilor se va întocmi lista aplicanților în ordinea descrescătoare a scorurilor. Decizia pentru stabilirea aplicanților care vor primi burse educaționale se va lua prin consens și va fi validată de conducerea executivă.1 August – 26 August, 2024
Decizia și comunicarea rezultatelorFiecare aplicant va primi o scrisoare personalizată prin care se va comunica rezultatul (admis sau respins), precum și explicațiile aferente.27 – 30 August, 2024
Semnarea contractelorAplicanții admiși în programul de burse educaționale vor semna contractul de acordare a bursei.2 – 16 Septembrie 2024
Plata Tranșei 1Plata sumei de 1500 lei se va face prin virament bancar în contul personal comunicat de aplicant, imediat ce Fundația FARA va primi contractual semnat.

 

16 – 30 Septembrie, 2024
Întâlnire cu bursieriiSe va organiza o întâlnire cu bursierii programului.Octombrie 2024

Eligibilitate

Bursele se vor acorda în cadrul unei competiții deschisă elevilor și studenților din medii defavorizate care demonstrează nevoia de sprijin, interes și determinare pentru învățare și implicare în formarea propriului viitor. Fundația FARA are în vedere expunerea candidaților la un exercițiu de învățare continuă, de la stadiul de completare a documentației din Pachetul pentru Aplicant până la finalizarea perioadei de acordare a bursei.

Dacă aplicația online nu e posibilă

Aplicațiile se fac online. În cazul în care aplicația online nu este posibilă, vă rugăm să completați toate documentele solicitate în pachetul aplicantului și să îl trimiteți prin poștă până cel târziu la data de 15 iulie 2024, data limită pentru primirea tuturor aplicațiilor.

Aplicanți din județele Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Tulcea

Fundația FARA, Str. Anton Pann 6A, Popești Leordeni, Județul Ilfov, cod poștal 077160

Aplicanți din județele Suceava și Vaslui

Fundația FARA, Str. Cetății nr. 5, Suceava, Județul Suceava, cod poștal 720028

 

Contact

Persoane de contact în cadrul proiectului de Burse Educaționale

Iuliana Ghidu

Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Tulcea

Iuliana Ghidu

Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Tulcea

Persoană de contact pentru aplicanții din județele Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Tulcea

ighidu@faracharity.ro

Mariana Ghioca

Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Tulcea

Mariana Ghioca

Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Tulcea

Persoană de contact pentru aplicanții din județele Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Tulcea

mghioca@faracharity.ro

0770417735

Diana Mitocaru

Suceava & Vaslui

Diana Mitocaru

Suceava & Vaslui

Persoană de contact pentru aplicanții din județele Suceava și Vaslui

dmitocaru@faracharity.ro

0751934009

Cătălin Marleneanu

Suceava & Vaslui

Cătălin Marleneanu

Suceava & Vaslui

Persoană de contact pentru aplicanții din județele Suceava și Vaslui

cmarleneanu@faracharity.ro