Pachetul Aplicantului

la Bursele Educaționale Fundația FARA

Bursele se vor acorda în cadrul unei competiții deschisă elevilor și studenților din medii defavorizate care demonstrează nevoia de sprijin, interes și determinare pentru învățare și implicare în formarea propriului viitor.  

Fundația FARA are în vedere expunerea candidaților la un exercițiu de învățare continuă, de la stadiul de completare a documentației din Pachetul pentru Aplicant  până la finalizarea perioadei de acordare a bursei

Accesează Pachetul Aplicantului în trei pași:

 1. Citește condițiile de Eligibilitate
 2. Completează formularul cu datele solicitate
 3. Fă Upload documentelor solicitate

1. Eligibilitate

 • Vârsta minimă 16 ani 
 • Domiciliul stabil în județele Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Suceava, Tulcea 
 • Calitatea de elev/student în cadrul unei forme de învățământ (gimnaziu, liceu, școală profesională, școală de arte și meserii, postliceală, universitate) 
 • Prezența la școală (maxim 10 absențe nemotivate)  
 • Comportament care respectă normele sociale (cazier judiciar, nota la purtare)  
 • Mediu de proveniență (rural sau urban) este afectat de sărăcie/ îmbătrânire demografică 
 • Situația socială problematică (venit limitat, familie numeroasă, familie monoparentală, fără părinți, părinți fără ocupație sau în șomaj, trecut instituțional, părinți plecați la muncă în străinătate, boli cronice/dizabilitate/dependență/violență în familie, o altă situație de criză). Detaliile vor fi oferite în Scrisoarea de Motivație inclusă în Pachetul pentru Aplicant. 
 • A citit și este de acord să respecte termenii contractului de acordare a burselor educaționale ale Fundației FARA 
 • A citit și a semnat Informarea GDPR a Persoanei Vizate  
 • Este de acord să își exprime în scris consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul specific menționat în formular. 
 • Este titular al unui cont bancar 

2. Formular online

Accesează și completează formularul online, prin scanarea codului QR sau printr-un simplu click pe buton

Formular Online

Accesează modelele documentelor puse la dispoziție de Fundația FARA

Acestea sunt în format electronic de tip .docx și .pdf, editabile pentru a îți da o mână de ajutor. Descarcă-le și completează-le conform. Vei avea nevoie de ele la pasul următor:

CV aplicant

Scrisoare de intenție

Declarație

Contract Burse

Informare și acord GDPR

Pe lângă aceste documente, completate și/semnate, la pasul 3 vei mai avea nevoie de următoarele documente scanate:

 • Cazier judiciar 
 • Două scrisori de recomandare (acestea pot fi de la un cadru didactic, reprezentant al unei organizații neguvernamentale, coleg de școală, medic de familie, alți specialiști sau lideri comunitari – primar, preot, polițist, etc.) 
 • Copie după cartea de identitate pentru a dovedi vârsta, cerința legată de domiciliu, mediul de proveniență 
 • Adeverință emisă de unitatea de învățământ (gimnaziu, liceu, școală profesională, școală de arte și meserii, postliceală, universitate) prin care se certifică: 

calitatea de elev/student, anul de studiu, program, durata 

-nota la purtare (dacă este aplicabilă formei de învățământ) 

media generală din ultimul an 

frecvența cu regularitate a cursurilor

cel mult 10 absențe nemotivate 

 • Copie după carnet de note /situația școlară în anul academic 2022-2023 
 • Copie după extras bancar care arată că aplicantul este titular de cont bancar 
 • Alte documente (diplome, certificate, adeverințe de voluntariat, etc.) ce pot ajuta aplicantul să demonstreze implicarea, interesul pentru dezvoltare, învățare continuă, și perfecționare prin participarea la activități/proiecte/evenimente educaționale, extra- curriculare, cultural-artistice, sociale, ecologice, cu caracter sportiv sau tehnico-științific.

3.Upload documentație

Scanează documentele solicitate și denumește-le sugestiv (ex. Nume_Prenume_copie_CI) înainte de a le uploada pe linkul de mai jos. Procedura îți permite să încarci cate un fișier sau mai multe în același timp, însă, nu uita să îți treci numele complet, în aceeași manieră în care ai făcut-o la pasul 2. Astfel, ne va fi mult mai ușor să identificăm actele tale.

Încarcă documentația

Poți oricând cere ajutor!

Persoane de contact: 

Pentru aplicanții din județele Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Tulcea 

 • Iuliana Ghidu, Manager Program 

ighidu@faracharity.ro 

 • Diana Matei, Coordonator, Programul Prevenire și Combaterea Sărăciei prin Educație  

dmatei@faracharity.ro 

Pentru aplicanții din județul Suceava 

 • Diana Mitocaru, Pedagog Social, Coordonator Local 

dmitocaru@faracharity.ro 

 • Cătălin Marleneanu, Supervizor Servicii Sociale, Coordonator Local

cmarleneanu@faracharity.ro