GDPR

TERMENI ȘI CONDIȚII GDPR

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului: www.faracharity.ro

 

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

 

DESCRIEREA SERVICIILOR

Siteul nostru vă pune la dispoziție informațiile din acest site web în scop informativ general și nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site toate informațiile să fie exacte.

INTRODUCERE
Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului [www.cascade-hub.ro] de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

FUNDAȚIA FARA (denumită în continuare FUNDAȚIA FARA), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicațiilor software.

FUNDAȚIA FARA deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate și prin aceasta, toate drepturile de autor și cele brevetate. Nu aveti dreptul să redistribuiți, vindeți, decompilați, dezasamblați aplicația software într-o formă perceptibilă de către oameni.

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea FUNDAȚIEI FARA, care îsi rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului www.faracharity.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de FUNDAȚIA FARA. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea FUNDAȚIEI FARA.

Accesul și utilizarea paginii www.faracharity.ro sunt gratuite și au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai usor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe www.faracharity.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteti copia și tipări conținutul paginii www.faracharity.ro  pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul www.faracharity.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților www.faracharity.ro.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor FUNDAȚIEI FARA. FUNDAȚIA FARA nu va acorda nici o garanție referitoare la:

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistența pe site-ul pus la dispoziție a virușilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, FUNDAȚIA FARA  nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.
Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele/ serviciile www.faracharity.ro, prețuri,tarife, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului www.faracharity.ro  nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conținutul paginii web www.faracharity.ro,  a informațiilor și a altor materiale prezentate de www.faracharity.ronu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. În prezent exista foarte putine îndrumari cu privire la implementarea GDPR si este posibil ca Autoritățile de Supraveghere să aibă puncte de vedere diferite față de cele exprimate în acest șablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanțele de judecata vor interpreta Regulamentul.

Intenția este de  a îndruma și de a ajuta în implementarea cât mai corectă a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Conținutul expus pe website www.faracharity.roo nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

OBIECTIVUL CONȚINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte.

FUNDAȚIA FARA nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori, și asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze FUNDAȚIA FARA prin unul din mijloacele afișate în Pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilitătii serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informatiilor tehnice sau de altă natură.

INFORMATII PERSONALE
Atunci când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site. Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail. Modul în care sunt utilizate sau intentionează să fie utilizate produsele și/sau serviciile FUNDAȚIEI FARA poate implica solicitarea unor informații adiționale aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor si întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de FUNDAȚIA FARA utile în legătura cu conținutul site-ului și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

FUNDAȚIA FARA nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.

INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează site-ul www.faracharity.roo și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site îsi manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către FUNDAȚIA FARA; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; soluționarea de către FUNDAȚIA FARA a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activități întreprinse de FUNDAȚIA FARA și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

FUNDAȚIA FARA va păstra confidențialitatea acestor informații.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 si ale directivelor GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legatură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării, vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii Contact din site.