Terapie și Recuperare

Fundația FARA oferă servicii gratuite pentru copiii cu dizabilități, încercând, să aducă fiecărui copil zâmbete, normalitate în viața cotidiană și o viață independentă.

Fundația FARA și Centrul de zi Sf. Tereza sunt familia mea de suflet! Au fost și sunt cel mai bun sprijin și ajutor pentru mine si copilul meu. Nu am cuvinte să mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru copilul meu.

– Mama lui David

Context

Programul Terapie și Recuperare contribuie la implementarea politicilor, strategiilor și legislației naționale și internaționale cu privire la asigurarea drepturilor copiilor și tinerilor cu dizabilități. Aceste drepturi sunt: educație, recuperare, reabilitare, formare, integrare socio-profesională și atingerea potențialului individual de dezvoltare.

Fundația FARA a identificat din anul 2007 în comunitățile în care își desfășura activitatea nevoia de ajutor în rândul copiilor cu dizabilităţi fizice, de învățare, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate. Părinții acestor copii întâmpinau dificultăți în a răspunde nevoilor complexe ale acestor copii. Intervenția timpurie a constat în oferirea de terapie pentru recuperarea copiilor și suport membrilor familiilor pentru înțelegerea și gestionarea cu succes a situațiilor dificile întâmpinate în îngrijirea acestora.

Resurse

Fiecare material, conceput cu grijă de specialiștii și beneficiarii Fundației FARA, cu suportul unor colaboratori specializați, aduce cu sine un scop specific : informații, soluții practice, idei de activități pentru copii și tineri și toți cei implicați în îngrijirea și sprijinirea persoanelor cu dizabilități.

Descrierea Programului

Terapia unui copil cu dizabilități are un cost prea mare pentru majoritatea părinților din România. Fundația FARA oferă servicii gratuite pentru copiii cu dizabilități, încercând, să aducă fiecărui copil zâmbete, normalitate în viața cotidiană și o viață independentă.

Scop:

Programul de Terapie și Recuperare valorifică experiența specialiștilor pentru atingerea maximului de potențial de dezvoltare psihomotorie, emoțională, socială, spirituală, morală și educațională a copiilor cu dizabilități care locuiesc în comunitate.

Grup țintă

Beneficiarii sunt copii și tineri cu vârste de până la 16 ani care locuiesc în comunitate și care au diferite afecțiuni congenitale, neuropsihice, de limbaj sau motrice cum sunt:

  • tulburare de spectru autist,
  • tulburare hiperkinetică,
  • Sindrom Down,
  • tulburări de vorbire,
  • afecțiuni neurologice,
  • para și tetrapareze,
  • întârzieri în dezvoltare neuromotorie etc.

Prin activitățile derulate pentru copii facilităm accesul fără discriminare la servicii de terapie, recuperare, educație, servicii medicale și de pregătire în vederea integrării sociale în comunitate, inclusiv în forme de învățământ de masă. Prin intermediul serviciilor de consiliere pentru părinți, contribuim la responsabilizarea familiei și prevenirea abuzului și a neglijării acestor copii. Prin dezvoltare de parteneriate asigurăm utilizarea eficientă a resurselor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu dizabilități și ale familiilor acestora. Toate acțiunile au ca obiective garantarea demnității, sprijinirea autonomiei și considerarea vocii beneficiarilor în procesul terapeutic.

Alături de familii și comunități care au demonstrat implicare, respect și altruism am realizat trei centre de zi:

Centrul Rafael, Popești Leordeni, Ilfov

Centrul Emanuel, Suceava

Centrul Sf. Tereza, Fălticeni, Suceava

 

Aceste centre de zi oferă serviciile fără de care părinții n-ar putea răzbate, iar recuperarea sau evoluția favorabilă în dezvoltarea copiilor lor ar fi de foarte lungă durată sau chiar imposibilă.

300 de copii ne trec pragul anual și beneficiază de servicii specializate și individualizate!

Pachetul de Servicii de Bază

Evaluare inițială și periodică a fiecărui copil

 

• Dezvoltăm planuri educaționale individualizate

 

• Urmărim evoluția (progres, dificultăți și nevoile în schimbare)

 

• Acționăm prin intervenții personalizate pentru integrare socială şi comunitară

Stimulare psiho-senzorio-motorie

 

• Includerea în activități educaționale specifice individuale

 

• Organizarea activităților în grupuri mici

 

• Sprijinirea dezvoltării relațiilor

Socializare

 

• Activități recreative în cadrul centrului

 

• Evenimente socio-recreative în comunitate

Sesiuni de logopedie

 

• Îmbunătățirea abilităților de a înțelege și exprima limbajul oral

 

• Corectare tulburărilor de limbaj

 

• Dezvoltarea limbajului

 

• Armonizarea abilităților de comunicare pentru a sprijini învățarea

Kinetoterapie şi recuperare fizică

 

• Expunerea copiilor la mișcări libere

 

• Corectarea și îmbunătățirea funcționalității fizice cu ajutorul echipamentelor de specialitate

 

• Dezvoltarea abilităților motrice

Suport pentru familie

 

• Îndrumare pentru continuarea procesului terapeutic acasă

 

• Sesiuni de informare/educare pentru îngrijirea corespunzătoare dizabilității

 

• Consiliere pentru înțelegerea dizabilității copilului și a ritmului de dezvoltare/recuperare

Acțiuni de Advocacy

Informarea și sensibilizarea comunității pentru promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Integrarea în comunitate a copiilor cu dizabilități și a familiilor acestora. Integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă. Workshop-uri dedicate părinților, specialiștilor și cadrelor didactice.

Pași în procesul terapeutic

 

1. Primul contact

Părintele este în căutarea unor soluții și solicită ajutorul Fundației FARA.

Serviciile noastre sunt recomandate părinților de către:

 • Medicii de familie
 • Medicii specialiști (neurologi, psihiatri)
 • Psihologi
 • Cadre didactice din învățământul preșcolar și școlar
 • Partenerii noștri ( Direcțiile de Asistență Socială, Primării, Clinici medicale private)
 • Foști și actuali beneficiari
 • Canale media (site-ul Fundației, Facebook, Instagram)

Copiii se prezintă la centrele de Terapie și Recuperare cu un diagnostic deja stabilit de un medic specialist (medic pediatru, neuropsihiatru) și/sau încadrare într-un grad de handicap în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Tipurile de handicap sunt: fizic, somatic, auditiv, vizual, mental, neuropsihic, asociat,  boli rare,  surdocecitate. Gradele de handicap sunt: ușor (IV), mediu (III), accentuat (II), grav (I) cu sau fără asistent personal.

 

separator text

2. Evaluarea preliminară a cazului (triaj)

Criteriile pe baza cărora se analizează cazul și se iau deciziile sunt:

 • Recomandarea medicului specialist
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap
 • Nevoia și urgența de a primi servicii de terapie
 • Complexitatea diagnosticului
 • Capacitatea centrului de terapie și recuperare
 • Capacitatea echipei de terapie pentru a oferi serviciile în acord cu diagnosticul și competențele lor profesionale
 • Anchetă socială de la Primărie sau de la Fundația FARA
 • Adeverință de venit de la ANAF
 • Angajamentul părintelui de a asigura prezența copilului la ședințele de terapie
 • Acceptarea de către părinți a ofertei de servicii, a regulilor și termenilor contractuali.
 • Interviu cu părinții

Dacă toate condițiile de eligibilitate sunt întrunite, copilul este admis în program în funcție de locurile disponibile. În cazul în care centrul de zi funcționează la capacitate maximă, copilul este plasat pe o listă de așteptare.

 

separator text

3. Evaluare inițială

Odată admis în program, copilul va trece printr-o etapă de evaluare internă realizată de specialiștii noștri (kinetoterapeut, logoped, psiholog) în echipă multidisciplinară. Se folosesc următoarele metode:

 • Anamneză
 • Observație
 • Interviu cu părinte/reprezentant legal
 • Aplicare teste standardizate (ABAS II, Denver, Portage, Nepsy II, Conners 3, Raven Color/Standard Wisc IV, ADIR, ASEBA, CAT, Hamilton, STAI-Y, SCID 5, Smalsy, DDE și Carolina)

Pe baza rezultatelor se stabilește programul terapeutic și pachetul de servicii și se realizează planul de intervenție personalizată, care stabilește obiective și acțiuni individualizate și care se revizuiește trimestrial.

Fiecare copil este unic și are propriul său ritm de dezvoltare. Copiii beneficiază de serviciile centrului până în momentul în care își ating potențialul maxim la care ei pot ajunge. Durata procesului terapeutic variază în funcție de diagnostic și de gradul de afectare .

 

separator text

4. Semnare contract prestări servicii

Acesta este un contract încheiat între Fundația FARA și părinte/reprezentant legal, pentru a documenta acordul acestora în legătură cu pachetul de servicii, așteptările, cerințele și regulile programului.

 

separator text

5. Implementarea procesului terapeutic

Sesiunile de terapie și recuperare se vor derula conform planului de intervenție și programului personalizat. Rezultatele se vor documenta zilnic în fișa de activități, raportul de activitate și caiet de corespondență. Progresul general se va monitoriza lunar și se vor evalua rezultatele prin aplicare de teste specifice anual.

Complementar procesului terapeutic, în funcție de caz, copiii vor fi implicați în activități de recreere și socializare, dezvoltare deprinderi pentru viață independentă și dezvoltarea rezilienței pentru incluziunea socială și educațională, într-o formă de învățământ de masă sau specială.

 

separator text

6. Evaluarea finală și ieșirea din program

Echipa multidisciplinară va demara o evaluare complexă a evoluției terapeutice și va recomanda pașii următori care pot fi:

 • Continuarea procesului terapeutic în forma existentă
 • Modificarea procesului terapeutic pentru a răspunde nevoilor curente
 • Încetarea procesului terapeutic

Dotare Centre de Zi

Susținem și încurajăm evoluția într-un proces cât mai natural, astfel încât învățarea să aibă loc în condiții potrivite nivelului de dezvoltare al fiecărui copil,  în spații special amenajate și dotate corespunzător specificului de terapie:

 • Sală de Kinetoterapie dotată cu echipamente de recuperare
 • Cabinete de Logopedie dotate cu kituri și materiale educaționale
 • Cabinete de Terapie Cognitivă și Stimulare Senzorială amenajate cu lumini, muzică ambientală, masă cu nisip, leagăn de relaxare și materiale senzoriale.
 • Săli pentru terapie de grup amenajate corespunzător pentru a susține procesul de socializare și învățare
 • Bibliotecă cu jocuri, cărți și materiale educaționale care pot fi împrumutate de beneficiari

Donează echipamente!

Mod de Lucru

Indiferent de natura ei,  terapia înseamnă, în primul rând, crearea unei legături între copil și specialist. Ședințele de terapie se bazează pe stimularea cognitivă prin joc, activități educaționale adaptate nevoilor și nivelului de dezvoltare al copilului, terapie ocupațională și stimulare senzorială.

Echipa multidisciplinară oferă pachetul de servicii terapeutice după cum urmează:

  • Față în față, în cadrul centrului de zi
  • Online
  • Hibrid

Terapia online a devenit prioritate în contextul pandemiei COVID-19. Restricțiile impuse pentru prevenirea răspândirii SARS-COV-2 ne-au motivat să fim cât mai creativi, să ne mobilizăm și să identificăm metode noi de interacțiune cu copilul. Platformele online ne-au oferit soluții alternative pentru continuarea sesiunilor de terapie, dar și provocări.

Beneficiarii și specialiștii noștri au învățat împreună cum să valorifice tehnologia (Zoom, WhatsApp, Facebook Messenger, telefon) pentru a continua procesul terapeutic și a menține nivelul de progres al copiilor. În acest context, specialiștii au intensificat, de la caz la caz, suportul pentru fiecare beneficiar în parte, explicându-le cum să utilizeze echipamentele mobile și cum să descarce anumite programe. Pentru că în anumite familii nu exista tabletă, telefon sau computer cu acces la internet care să permită participarea la sesiunile de terapie online, Fundația FARA a oferit tablete noi cu cartelă și internet. Echipa fiecărui centru de zi a pregătit kit-uri de materiale educaționale adaptate pe nivele de vârstă și tipul de servicii.

Această experiență ne-a ajutat să dezvoltăm sistemul hibrid de lucru cu părinții și copiii, chiar și atunci când nu sunt prezenți la centrul de zi.

Parteneri

 • Autoritățile publice locale și naționale
 • Grădinițe, școli, licee, programe vocaționale, universități
 • Cabinete medicale (medici de familie, medici specialiști)
 • Organizații Nonguvernamentale (ONG)
 • Sectorul privat prin inițiative de responsabilitate socială
 • Membrii comunităților locale prin voluntariat inclusiv profesioniști

Fii partener FARA

Impact

Copiii și realizările lor sunt poveștile noastre de succes

Ne propunem să fim alături de cât mai multe familii, să aducem speranță și zâmbete în ochii lor, să creștem împreună, să adunăm amintiri frumoase și multe experiențe pozitive. Terapie și Recuperare – Logopedie, Kinetoterapie, Terapie Psihologică
 • 1000+

  de copii cu dizabilități în ultima decadă

 • 8%

  de copii cu dizabilități sunt înscriși la școli speciale

 • 67%

  de copii cu dizabilități sunt înscriși în grădinițe și școli de masă

 • 240

  locuri, capacitate maxim în cele trei centre de zi

Sprijin pentru familii

Informare, Consiliere, Suport Material și Terapie de Grup
 • 18872

  sesiuni de feedback cu părinții

 • 1527

  pachete sociale

 • 113

  Kituri educaționale

 • 351

  sesiun consiliere cu părinții workshop-uri