Despre noi

Munca în echipă este cea care îi face pe oamenii obişnuiţi capabili de rezultate neobişnuite.

-Pat Summit

Cu o experiență de 30 de ani în oferirea de servicii sociale, furnizor acreditat, Fundația FARA contribuie prin programele dezvoltate la creșterea calității vieții, a coeziunii și responsabilității sociale în unele dintre cele mai sărace comunități din România.

Inspirată de valorile, simplitatea, naturalețea și idealurile unui leader desăvârșit, Jane Nicholson, fondatorul Fundației FARA, o echipă de 100 de profesioniști își unesc zi de zi eforturile într-o cauză comună: să transforme imposibilul în posibil și să schimbe viețile celor mai vulnerabili copii, tineri și familii din comunități sărace din România.

Fiecare membru al echipei FARA își urmează vocația și chemarea pentru binele celor în suferință: Copil. Familie. Comunitate.

Echipă și Comunitate

Prin programele sale, Fundația FARA se străduiește să construiască o societate dreaptă în care efortul colectiv concretizat prin relații de colaborare și parteneriate reușește să pună în valoare profesionalismul, creativitatea și inovația la nivel de comunitate. Prin oferirea de suport și crearea oportunităților de dezvoltare, Fundația FARA construiește viitorul unei generații care învață să își depășească limitele cauzate de  vulnerabilități, percepție socială,  lipsa capacităților și opțiunilor.

Investim în Viitor

Fundația FARA investește în copii și tineri, în cei fără o familie, în cei cu dizabilități și în cei fără șanse concrete pentru a trăi o viață decentă și demnă.  Prin implementarea unor modele de servicii integrate, Fundația FARA sprijină dezvoltarea abilităților și a rezilienței pentru incluziune socială și asumarea cu demnitate a responsabilității pentru propria viață și ruperea lanțului de sărăcie.

Alătură-te Cauzei FARA

Prin programe practice și simple, Fundația FARA se străduie să acopere nevoile unui număr cât mai mare de copii, tineri, adulți și comunități vulnerabile care să participe în procesul de transformare a propriei lor vieți.

Mereu Împreună

Fundația FARA construiește punți între comunități şi indivizi care se află în situaţii similare. Copiii, tinerii şi fiecare membru al comunității sunt încurajați să participe împreună într-un cadru comunitar la activități educative, recreative, sportive şi de autogospodărire.

O Voce Comună

Voluntariatul, implicarea comunității, ștergerea granițelor dintre sectoarele public, privat și societatea civilă sunt elemente esențiale pentru a acoperi complexitatea problematicii sărăciei în România. Această abordare are la bază convingerea că fiecare persoană, indiferent de vârstă, de abilități și apartenență are dreptul să îşi facă vocea auzită și ascultată şi reprezintă o resursă pentru construirea unei comunități puternice.

Susține programele FARA