Leadership

Fundația FARA este constituită în baza Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații și modificată prin Legea nr. 276/2020.  Structura de conducere este formată din Președinte, Consiliu Director și echipa de Leadership Executiv în conformitate cu legislația aplicabilă și Statutul Fundației.

Președintele și fondatorul Fundației este Jane Nicholson, cetățean britanic. Din 1991 Jane a construit o organizație și o echipă de profesioniști și a cultivat valorile familiei în munca pentru a sluji și a ajuta copiii, tinerii și familiile vulnerabile din comunitățile sărace din România.

Jane este pentru echipa FARA un model de viață, de altruism, determinare și perseverență pentru a aduce un zâmbet în viața celor mai puțini norocoși.

Echipa pune în practică viziunea, valorile și dragostea fondatorului pentru oameni prin programele Fundației inspirate de poveștile triste ale celor care au nevoie de ajutor.

Modelul de leadership pe care Jane îl oferă echipei îndeamnă pe fiecare la creativitate, umanitate, profesionalism și spiritualitate pentru găsirea resurselor la nivel de individ și de comunitate pentru concretizarea acțiunilor Fundației

Consiliul Director

reprezintă autoritatea de conducere şi administrare și asigură realizarea misiunii, scopului și obiectivelor Fundației. Consiliul este alcătuit din 5 (cinci) membri numiți pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, cu excepția Președintelui care este numit pe o perioadă nelimitată.

Consiliul se întrunește cel puțin o dată pe an şi ori de câte ori este nevoie. Pentru a facilita cu promptitudine întâlnirile Consiliului se utilizează mijloace de comunicare la distanță (Skype, Zoom, WhatsApp, Teams).

Atribuții:

Stabilește strategia Fundației și a programelor

Aprobă anual bilanțul contabil și bugetul de venituri și cheltuieli

Încheie și modifică acte juridice, în numele Fundației

Verifică executarea bugetului de venituri și cheltuieli

Aprobă organigrama, politica și strategia de personal

Aprobă regulamentul intern de funcționare

La nivel de execuție modelul de conducere promovează abordarea de “Leadership complementar”

Acest model presupune împărțirea responsabilităților de management operațional, strategic, dezvoltare și consolidare între Directorul Executiv și Director Asociat în vederea asigurării sustenabilității Fundației. Echipa de leadership complementar acționează în subordinea Consiliului Director și a Președintelui Fundației.

Colaborare și Încredere

Directorul Executiv își exercită cu precădere rolul în direcție strategică, de dezvoltare și consolidare a Fundației în timp ce acordă sprijin pentru luarea deciziilor operaționale. Directorul Asociat își exercită cu precădere rolul de a asigura buna funcționare a organizației, managementul activităților cotidiene, managementul financiar și managementul la nivel de programe într-un proces participativ și în strânsă colaborare cu Directorul Executiv în procesul de planificare și decizie strategică.

Activitatea echipei de Leadership Executiv este sprijinită de echipa de management la nivelul fiecărui program al Fundației FARA.

Unitate

Pentru a sigura consistență în structura de conducere și practica de management la nivelul programelor, viziunea echipei de leadership este pusă în practică de o echipă formată din Director de Program, Manager de Program, personal administrativ și personal de specialitate.

Ne Dezvoltăm și Creștem

Oportunități de angajare pot apărea odată cu finanțarea propunerilor noastre. Poți trimite CV-ul tău și o scrisoare de motivație care să reflecte răspunsul la întrebările: Cine ești ca profesionist? Care sunt atuurile tale profesionale și personale? De ce vrei sa te alături echipei FARA?