×

Context social

În zonele rurale îndepărtate din nord-estul judetului Suceava, oportunităţile economice şi de infrastructură sunt limitate. Multe familii, în special copiii, sunt afectaţi de rata ridicată de şomaj, consumul de alcool, violența domestică și destrămarea familiei în urma plecării unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate. Drept urmare, multe familii sunt în imposibilitatea de a-şi sprijini copiii în procesul educaţional, iar rata abandonului şcolar, începând încă de la nivelul şcolii primare, este foarte mare. Conform studiilor, cu fiecare an de educație atins, şansele unui copil de a rămâne prins în cercul sărăciei se reduc cu 5 %.

Descriere serviciu social/ Activități

Scopul principal al programului este de reducere a abandonului școlar şi menținerea copiilor în învățământul primar. Urmărim dezvoltarea generală a copiilor vulnerabili socio-economic, prevenirea abandonului şcolar şi a separării copilului de familie. Facem acest lucru prin acordarea de stimulente pentru copii și oferind sprijin pentru familiile lor.

Serviciile pe care le oferim: • suport educaţional după orele de curs pentru efectuarea temelor, recuperarea decalajelor de cunoştinţe şi corectarea dificultăţilor de limbaj – sub îndrumarea unui învățător și cu un curriculum adaptat • masă caldă ce cuprinde 2 feluri de mâncare – avem 2 bucătărese care gătesc și spații speciale de servit masa • consiliere individuală/în grupuri mici cu accent pe cultivarea interesului pentru şcoală, câştigarea încrederii în sine, formarea stimei de sine pozitive, formarea propriei identităţi • activităţi sociale, extraşcolare, extracurriculare, excursii • sprijinim familia, prin furnizarea de servicii și de bunuri adecvate nevoilor specifice ale copiilor și adulților: servicii de asistență și intervenții materiale corespunzătoare nevoilor: suplimentarea resurselor de alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, resurse de igienă, rechizite școlare • facilitarea accesului la servicii medicale • sensibilizarea comunităţii în ceea ce priveşte integrarea copiilor şi familiilor în comunitate

Rezultate

Început in februarie 2005 în colaborare cu instituţiile locale din comuna Arbore, judeţul Suceava, programul pentru prevenirea abandonului şcolar s-a extins, in 2010, cu încă patru proiecte de acest fel în localităţile Baia, Bogata, Buneşti şi Spătăreşti, din acelasi judeţ. În cei 15 ani de la lansarea programului, 2151 de copii au primit sprijin din partea fundației pentru a nu părăsi școala și am ajutat indirect 3879 de persoane care fac parte din familiile în dificultate ale beneficiarilor direcți. În anul școlar 2019-2020 avem înscriși în program 200 de copii de clasele I-IV și 89 la grădiniță, iar beneficiarii indirecți sunt în număr de 421.

Rezultate

Social: am renovat/construit 23 case pentru familiile beneficiarilor (10 case Baia, 13 case Bahna); 58 familii au beneficiat de ajutorul FARA cu forare puțuri apă, construire sursă de căldură, racordare energie electrică, mobilă și piese de mobilier; 37 de beneficiari au fost sprijiniți în efectuarea de intervenții medicale, controale medicale, analize medicale, medicamente; 7 cupluri și-au oficializat căsătoria; 6 familii au primit cate o bovină de la Oat Farm; beneficiarii direcți au primit 1572 de ghiozdane, rechizite, uniforme școlare, cizme/ bocanci, geci pentru iarnă; copiii au primit 2350 de cadouri de Crăciun, Moș Nicolae, Paște și 1 Iunie; 877 de copii au fost în excursii și tabere gratuite; de la începutul programului, 2151 de copii au beneficiat de masă zilnic.

Rezultate

Educație: 43 beneficiari au finalizat liceul ( 18 au absolvit examenul final, 25 fară); 14 beneficiari au finalizat școală profesională (mecanică, croitorie, electronică); 21 beneficiari sunt în curs de finalizare a liceului/școală profesională; 34 beneficiari au început liceul, dar au abandonat din lipsa banilor sau a susținerii familiei.

Planuri de viitor

Crearea unor centre comunitare pentru a oferi servicii integrate, pentru prevenirea sărăciei, prin educație și dezvoltare rurală, în comunele Baia și Preutești, judetul Suceava Proiectul vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate: sprijin în domeniul educației, sănătății, muncii și protecției sociale, pachet adresat copiilor și familiilor vulnerabile, din cele două comunități rurale.

Testimonial

Nu pentru toți copilăria e un dar, mai ales când vii dintr-o familie cu 11 frați și surori. Așa începe povestea lui Bogdan, al șaptelea nascut intr-o familie numeroasă. Pentru el, joaca și copilăria au fost mereu mereu pe locul al doilea, iar responsabilitatile l-au obligat să se maturizeze înainte de vreme. Părăsit de tata, cu o mamă care se zbate cu munci sezoniere pentru a pune hrană pe masă, trebuie să se îngrijească și de frații mai mici, așa cum cei mari au făcut-o la rândul lor și pentru el. Pentru ca locuiesc în două camere, fără spațiu personal, liniște sau intimitate, temele și învățătura sunt o corvoadă. Șase dintre frati au renunțat la școală, iar lui Bogdan i-ar fi fost ușor să le calce pe urme. Neajunsurile și-au pus de multe ori amprenta pe umerii mamei cât și a copiilor, aceștia izbindu-se de probleme care pentru multi dintre noi sunt lucruri banale: lipsa hranei, a produselor de igiena, lipsa unui spațiu propriu, lipsa îmbrăcămintei/ încălțămintei, a rechizitelor etc. Din cauza supra-aglomerării copiii nu beneficiază de condiții pentru a învăța sau pentru a-și face temele, iar riscul de abandon școlar este mare. Sora de 17 ani a abandonat școala fiind însărcinată în 5 luni, o alta sora, de 21 ani, care prezinta un retard mintal, are doar 2 clase școlare, iar alți 4 frați mai mari, care lucrează zilieri, au abandonat școala – acum doar 5 dintre copii mai frecventează cursurile școlii primare și gimnaziale din comuna Baia. In aceste conditii, ne bucuram ca Bogdan a reușit sa aibă o prezenta școlară constanta, având cele mai bune rezultate școlare dintre toți cei 5 frați. Materia preferata a acestuia este matematica, știe să citească cursiv si are o conduita școlară adecvată, cu nota 10 la purtare. Acum Bogdan este la gimnaziu și continuă să învețe bine, însă riscul abandonului este mereu prezent, mai ales pentru copiii dintr-o familie dezorganizată. Tocmai de aceea, noi, cei de la FARA, ne asigurăm că Bogdan și ceilalți frați mai mici au cele necesare pentru a-si continua scoala, pentru un viitor în care să depășească condiția.

TOP
Translate