Specialist Advocacy

Prima condiție este să îți dorești să evoluezi profesional. Aceasta este o poziție cu normă întreagă pe perioadă determinată cu posibilitate de prelungire în funcție de performanță și finanțare disponibilă, care necesită profesionalism, empatie, leadership, spirit de echipă, flexibilitate, și creativitate, împachetate în bucuria și satisfacția profesională.

Scop: Amplificarea capacității Fundației FARA de a influența politicile guvernamentale la nivel național și internațional cu privire la promovarea și respectarea drepturilor copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități și familiilor lor.

Atribuții: elaborează analize de nevoi locale pe baza datelor culese în teren, revizuirea documentelor strategice, a legislației relevante, și a datelor statistice; elaborează studii de caz și exemple de bună practică la nivel local, național și internațional; se implică activ în scrierea de proiecte pentru accesarea liniilor de finanțare pentru ONG-uri; monitorizează, coordonează și susține direct actualizarea documentației care asigură buna funcționare a programelor (licențiere, acreditări); creează baze de date relevante activității; elaborează documente de poziție, formulează recomandări și/sau amendamente pentru îmbunătățirea legislației din domeniul protecției copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități, și asistenței sociale; monitorizează legislația din domeniu, dezbaterile publice și consultări inițiate de ministerele de resort pe teme relevante programelor Fundației FARA; organizează campanii de informare și sensibilizare în funcție de prioritățile strategice;  planifică și organizează evenimente publice, conferințe, seminarii, forumuri, întâlniri cu factori de decizie; se implică în dezvoltarea de parteneriate strategice, identificarea oportunităților și obiectivelor de advocacy la nivel local și național și elaborarea planurilor de acțiune; reprezintă organizația în relația cu parteneri, autorități publice, federații, coalițiile și alte părți interesate.

Priorități și livrabile prin munca în echipă: sprijinirea demersurilor de licențiere a programelor din comunitate și obținerea subvențiilor de la stat, demararea procedurilor pentru obținerea drepturilor legale pentru beneficiarii din CIA, organizarea  conferinței SafetyNet Ediția a 2-a, organizarea întâlnirii anuale interne de management Ediția a 2-a, organizarea unui eveniment pentru recunoașterea partenerilor în programele FARA, accesarea liniilor de finanțare din fonduri europene relevante activității curente.

Profilul ideal: absolvent de studii socio-umane, drept, administrație publică, relații internaționale și comunicare; cunoasterea limbii engleze la un nivel avansat (scris, vorbit); abilități de comunicare și relaționare în contexte caracterizate de diversitate, specific local, birocrație și instabilitate; abilitati de negociere, planificare si organizare a activităților, priorităților și timpului de lucru; persoană pro-activă, cu initiativă, creativă, dinamică, orientată pe obținerea la termenele stabilite a rezultatelor; atentie distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan; capacitatea de a lua decizii și de a gestiona diferențele de opinie, de abordare, de perspectivă; cunoștinte de operare PC (Word, Power Point, Excel, baze de date, alte aplicații din Microsoft 365 – Outlook, Teams, Sharepoint, PowerBI, Forms).

Oferta noastră:  Salariu lunar fix în funcție de experiența profesională și competențe + tichete de masă; Bonusuri pentru performanță și evenimente legale (Paște, Crăciun, ziua de naștere, etc) și alte stimulente; Susținerea angajatului în formarea continuă (cursuri, workshop-uri, conferințe) prin decontarea totală sau parțială a cursurilor.

 Vă puteți exprima interesul pentru această oportunitate prin trimiterea Curriculum Vitae și a unei scrisori de motivație la adresa corneliac@faracharity.ro până la data de 30 aprilie 2024.

Fundația FARA, fondată acum 33 de ani, are misiunea de a transforma viața celor mai vulnerabili și defavorizați copii, tineri și familii care trăiesc în comunități sărace din România. Fundația FARA își propune să fie o familie pentru cei fără, străduindu-se să crească copii și tineri rezilienți și responsabili, familii solide și funcționale și comunități implicate. Prin programele sale, Fundația FARA contribuie la atenuarea traumelor în rândul copiilor, tinerilor și adulților marginalizați, dăruiește speranța pentru împlinirea visurilor și îi ajută să găsească răspunsuri și resurse pentru construirea unui viitor mai bun. Mai multe informații sunt disponibile aici