Sprijin pentru viață independentă

Anual părăsesc sistemul de protecție între 3,000 - 4,000 de tineri vulnerabili.

Salvând un tânăr, ne salvăm viitorul!

-Echipa SPVI

 

Când tinerii cresc în medii sănătoase în armonie cu adulți care îi îngrijesc, încurajează și susțin, au șanse mai bune de a se dezvolta și a-și construi încrederea in forțele proprii în siguranță și de a se implica în explorarea și valorificarea de noi oportunități.

Context

România este țara cu aproximativ 40% din tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani trăiesc în sărăcie și sunt la risc de excluziune socială în comparație cu 27,4% în UE  (Eurostat).

14,342 de copii și tineri beneficiază la nivel național de servicii de tip rezidențial(ANDPCA, 2020)

6,220 (43%) de tineri au vârsta cuprinsă între 14-17 ani și urmează să părăsească sistemul rezidențial în următorii ani. Dezvoltarea lor este influențată și modelată de oameni, locuri și mediul înconjurător.(ANDPCA, 2020)

70% tineri din sistemul de protecție nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nici nu participă la activități de formare profesională

Continuitate

Vârsta medie la care tinerii părăsesc serviciile de protecție este de 19,8 ani care este mult mai mică comparativ cu 28 ani, vârsta la care un tânăr din familie pleacă singur în viață (ANDPDCA, 2020).

Asigurarea continuității în furnizarea serviciilor integrate este importantă pentru  integrarea socio-profesională a tinerilor din sistemul rezidențial și reducerea decalajului dintre aceștia și populația generală de tineri (Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020).

Descrierea Programului

Fundația FARA  a implementat și dezvoltat programul Sprijin Pentru Viață Independentă (SPVI) care furnizează un pachet  de servicii de suport pentru o tranziție reușită către vârsta adultă. SPVI oferă tinerilor o experiență de viață pozitivă într-un mediu supervizat, în care sunt expuși oportunităților de dezvoltare a abilităților de viață independentă. Prin implicare în activități de autogospodărire, educație non-formală, consiliere, mentorat, orientare școlară și profesională, și conectare la rețele comunitare de suport, echipa FARA ajută tinerii să își întărească reziliența și să-și construiască viitorul.

Scop

SPVI promovează dezvoltarea competențelor si abilităților de viață independentă, responsabilitatea individuală și implicarea în luarea deciziilor în vederea integrării socio-profesionale, reducerii inechităților sociale și valorificării potențialului tinerilor care părăsesc sistemul de protecție și/sau tinerilor vulnerabili din comunitate, fără speranță pentru viitor.

Grup Țintă

Beneficiarii sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 30 de ani, care provin din sistemul rezidențial sau din familii vulnerabile, fără posibilități materiale, afectați de sărăcie, fără o rețea de suport, fără perspective, oportunități și pregătirea necesară pentru viață independentă. Vulnerabilitățile tinerilor sunt:

traumele copilăriei (abuz, neglijare, violență, lipsa afecțiunii)

întârzieri în dezvoltare, tulburări de comportament, dependențe

abandon școlar și educație precară

lipsa abilităților de viață, încrederii în sine și motivației

lipsa sprijinului pentru construirea rezilienței

boli cronice, probleme de sănătate mentală

cunoștințe lacunare despre gestionarea unui buget și autogospodărire

nesiguranța unei locuințe decente și stabile

probleme de adaptare socială (păstrarea unui loc de muncă)

lipsa de pregătire pentru asumarea prematură a unor roluri (părinte)

discriminare, marginalizare, excluziune socială și consecințele acestora

venituri mici și instabile

riscul de a fi implicați în activități ilegale (trafic și consum de droguri, infracțiuni, prostituție, trafic și exploatare de persoane, munca la negru)

Programul SPVI se derulează în două locații și are o capacitate totală de 80 beneficiari dintre care:

Centrul de Tranzit Foyer, Satu Mare 17 beneficiari

Centrul de Tranzit Francisc, Popești Leordeni, județul Ilfov  12 beneficiari

Componenta non-rezidențială: 51 beneficiari (31 beneficiari-Satu Mare și 20 beneficiari-Popești Leordeni)

Elemente de unicitate:

Loialitate. Flexibilitate

Devotamentul și loialitatea echipei se reflectă în determinarea și pasiunea cu care abordează fiecare tânăr. Lupta lor cu  umbrele trecutului acestor tineri are loc  într-un mediu securizant și lipsit de prejudecăți, pentru a evita retraumatizarea.Fiecare membru al echipei  reprezintă un model de viață pentru acești tineri. Capacitatea echipei și flexibilitatea fiecăruia de a se plia în funcție de nevoile  și profilul fiecărui tânăr sunt  elemente distinctive.

 

separator de text

Diversitate. Interacțiune.

Vulnerabilitățile acestor tineri reprezintă o provocare profesională care obligă echipa să rezolve problemele cu multă creativitate și promptitudine. Munca cu tinerii necesită maturitate, înțelepciune și o bună înțelegere a diversității atât la nivel de individ cât și la nivel de problematică. Interacțiunea dintre echipa multidisciplinară și tânăr are un caracter permanent și personalizat care dezvoltă sentimentul de apartenență la un mediu care oferă suport , compasiune și afecțiune.

 

separator de text

Reziliență.Reușită.Recunoaștere

Printr-o abordare individualizată care valorifică potențialul, interesul și implicarea tânărului în luarea deciziilor care-i afectează viața are ca rezultate conștientizarea, responsabilizarea și creșterea încrederii în sine, ingrediente esențiale pentru dezvoltarea rezilienței. Programul SPVI oferă tinerilor cadrul de dezvoltare pentru reușită în viață, dar întotdeauna succesul este în mâinile lor. Echipa FARA are rolul de gardian în călăuzirea acestor tineri pe drumul către independență și descoperirea sensului în viață și a unor aptitudini  nebănuite.

Abordarea holistică presupune intervenție nu numai la nivelul problemelor și  vulnerabilităților dar și asupra minții, sufletului și conștiinței pentru a susține transformarea tânărului, prin dezvoltare de abilități și responsabilizare. În acest proces, profesioniștii fac echipă cu tânărul pentru a-l ajuta să  construiască viitorul pe care-l visează și care va aduce tuturor recunoașterea reușitelor.

Pachetul Minim de Servicii

Pentru tinerii din programul SPVI nu există un plan B în cazul în care planul A eșuează. Ei nu au o mătușă, un unchi care să-i primească cu brațele deschise și să le fie sprijin călăuzitor pentru viitor. Fundația FARA vine în întâmpinarea nevoilor lor, oferindu-le pachete de servicii integrate pentru a depăși stadiul de nesiguranță și anxietate.

Găzduire

Loc în dormitoare amenajate și dotate corespunzător

Cazarmament și echipament necesar

Acces la bucătărie și spălătorie

Acces la grupuri sanitare

Spații comune pentru petrecerea timpului liber individual/în grup

Paza si protecția beneficiarilor

Suport Material

Alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de curățenie și igienă

Acoperirea unor cheltuieli de sănătate (tratamente, medicamente, analize medicale, intervenții de stomatologie, oftalmologie)

Asigurarea transportului necesar atingerii obiectivelor propuse (medic, instituții, scoală, angajare)

Dezvoltare Abilități Pentru Viață Independentă

Informare, Formare, Practică, Consiliere, Mentorat , Supervizare

 

Autogospodărire

Nutriție și prepararea hranei

Utilizare și întreținere corectă a aparaturii și echipamentelor

Întreținerea și amenajarea spațiului de  locuit (mici reparații, renovări, grădinărit)

Utilizarea corectă a mijloacelor de transport

Accesarea serviciilor din comunitate

Dezvoltarea autonomiei

Cunoașterea și înțelegerea statutului de chiriaș și proprietar

Gestionarea situațiilor de urgență

Facilitarea accesului la o locuință

Reziliență și dezvoltare personală

Adoptarea unui stil de viață sănătos

Gestionarea emoțiilor și traumelor

Diversitate spirituală și religioasă

Gestionarea crizelor comportamentale, a fricii, furiei, și a conflictelor

Rezolvarea proactivă a problemelor

Socializare și relații sociale

Participare în activități fizice (cursuri de dans, frecventarea unei săli de sport, box)

Orientare școlară și formare profesională

Pregătire pentru întocmirea documentației de înscriere in sistemul de învățământ

Sprijin în efectuarea temelor

Alfabetizare – scris, citit, numărat, operații matematice de bază, dezvoltare vocabular și vorbire corectă (cuvinte corecte utilizate in contextul corect)

Sprijin material pentru educație ( caiete, cărți, echipamente IT, contribuții financiare solicitate la scoală, etc.)

Facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională

 

Orientare și integrare profesională

Discuții pentru înțelegerea unui anunț de muncă

Sprijin în evaluarea anunțului din perspectiva obiectivelor personale

Pregătire pentru elaborarea unui CV, scrisoare de motivație, și prezentare la interviu

Asistență în căutarea unui loc de muncă

Conectarea tinerilor la oferte de locuri de muncă existente

Pregătire pentru păstrarea unui loc de muncă (aspecte legale, relaționare, drepturi, fișa de post, regulamente interne, instituții de resort, munca în străinătate)

Monitorizare conduită și performanță la locul de muncă

Pregătirea pentru avansare în carieră (conversații despre depășirea limitelor, acceptarea provocărilor în carieră, informații cu privire la roluri, responsabilități, negociere, salarizare)

Fii de partea tinereții!

Susține noua generație! Oferă-le tinerilor șansa de a învăța de la tine prin acțiuni de mentorat!

Educație Financiară

Informare și exerciții practice asupra noțiunilor de venituri și cheltuieli

Informare și practica asupra metodelor de economisire accesibile

Informații despre deschiderea/închiderea/gestionarea unui cont bancar

Informare si orientare referitoare la utilizarea cardurilor bancare (credit, debit, și ATM)

Informații referitoare la deschiderea/gestionarea unui depozit bancar

Informații referitoare la procesele de creditare

Clarificarea limitelor sprijinului din partea Fundației FARA

Discuții despre comportamentul financiar potrivit

Informații referitoare la evitarea riscurilor financiare (împrumuturi, activități financiare ilicite)

Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a sistemelor pentru contractare și efectuare plăți online ( platforme pentru plată utilități, chirie, alte servicii)

Educație pentru Sănătate

Informare pentru prevenire, identificare situații de risc, stil de viață sănătos

Orientare și consiliere pentru păstrarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor

Informare și suport pentru accesare sistem medical (medic de familie, medic specialist, asigurare medicală, analize medicale gratuite, tratamente compensate, drepturi si beneficii)

Susținere in accesarea tratamentelor și intervenții medicale necesare

 

Educație Civică

Informare asupra rolurilor sociale

Consiliere referitoare la construirea și păstrarea unor relații interpersonale

Informare asupra drepturilor și obligațiilor  civice

Implicare în activități de responsabilitate socială (voluntariat)

Informare și orientare pentru gestionarea resurselor comunitare (SPCLEP, autorități, centre comunitare)

Digitalizare și utilizarea tehnologiei informației

Formarea abilităților de utilizare echipamente IT (computer, laptop, tabletă)

Formarea abilităților de utilizare Microsoft Word, PowerPoint și Excel

Formarea abilităților de utilizare a platformelor de comunicare și învățare online

Pregătire pentru situațiile de criză

Informare asupra Pandemiei COVID-19 și a impactului ei asupra vieții

Informare și formare în gestionarea accidentelor de muncă

Informare asupra catastrofelor naturale posibile și gestionarea acestora

Informare și formare referitor la activități de Primul ajutor

Vocea beneficiarilor

Dezvoltarea abilităților de reprezentare a intereselor proprii

Informare cu privire la politica de protecție a beneficiarilor

Dezvoltarea abilităților de comunicare pentru exercitarea drepturilor

Informare cu privire la completarea de sesizări, petiții, oferire de feedback

Activități recreative

Programare și organizare activități de socializare și petrecere a timpului liber

Facilitarea accesului la activități de divertisment (concerte, teatru, muzee, cinema)

Operarea unui program de vizite in cadrul centrelor în spațiu special amenajat

Continuum de Servicii

(pași in procesul de sprijin pentru viață independentă)

Admitere și prioritizare

 • Tânărul se adresează Fundației FARA
 • Tânărul este referit de către autorități, ONG, profesioniști, membrii din comunitate
 • Tânărul este recomandat de către foști si actuali beneficiari
 • Contactul poate fi făcut prin: telefon, email, Facebook, website, Instagram)
 • Selectare pe baza criteriilor de eligibilitate
 • Decizia de admitere în program
 • Semnarea contractului de prestare a serviciilor sociale

separator de text

Criterii de Eligibilitate – Rezidențial

 • Vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani
 • Proveniență din sistemul de protecție /familii vulnerabile
 • Nevoia și urgența de servicii este justificată (Matricea Nevoi – Urgență)
 • Cerere expresă din partea tânărului
 • Declarație că acceptă să trăiască în comun cu alți rezidenți
 • Declarație că acceptă să se implice în program
 • Risc zero/minim pentru propria persoana/ceilalți beneficiari/echipă
 • Aplicantul solicită sprijin în nume propriu (nu se acceptă familii cu/fără copii)
 • Apt medical pentru conviețuirea in colectivitate
 • Tipul de servicii nu este duplicat

 

separator de text

Criterii de Eligibilitate –  Non Rezidențial

 • Vârsta cuprinsă între 14 și 30 de ani
 • Proveniență din sistemul de protecție /familii vulnerabile
 • Nevoia și urgența de servicii este justificată (Matricea Nevoi – Urgență)
 • Cerere expresă din partea reprezentantului legal și/sau tânărului
 • Declarație că acceptă să se implice în program
 • Risc zero/minim pentru propria persoana/ceilalți beneficiari/echipă
 • Tipul de servicii pentru care aplică nu este duplicat

În situația în care programul funcționează la capacitate maximă, se întocmesc liste de așteptare. Fundația FARA își rezervă dreptul să informeze Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și alte autorități după caz, despre situațiile care prezintă riscuri majore și necesită intervenție în regim de urgență/servicii specializate.

Evaluare Nevoi și Abilități

Evaluare inițială și complexă : inventariere nevoi, riscuri și abilități

Autoevaluare

Sintetizare informații prin concluzii și recomandări

Reevaluare periodică

Elaborarea și implementarea Planului Individualizat de Intervenție

Stabilirea obiectivelor SMART personale. Proiectarea intervenției (planificare activități, frecvență, alocare responsabil și resurse). Implementarea Planului Individualizat. Asigurarea serviciilor și management de caz

Viață Independentă Supervizată, Stabilizare

Găzduire într-un mediu sigur și decent

Experimentarea traiului independent asistat

Învățare facilitată (cursuri, discuții tematice, webinarii)

Învățare experiențială (aplicații practice)

Mentorat

Evaluare grad de maturitate (cu concluzii, recomandări și intervenții)

Evaluare grad de independență (cu concluzii, recomandări și intervenții)

Pachet de ieșire din program

Susținere pentru Viață Independentă (în comunitate)

Învățare facilitată (cursuri, discuții tematice, webinarii)

Învățare experiențială (aplicații practice)

Mentorat

Evaluare grad de maturitate (cu concluzii, recomandări și intervenții)

Evaluare grad de independență (cu concluzii, recomandări și intervenții)

Încheierea serviciului

Monitorizare Post - Servicii și Susținere de la Distanță

Interacțiune 1:1 telefonică și online. Mentorat. Evaluarea gradului de independență (concluzii, recomandări și intervenții)

Infrastructură și logistică

Programul se desfășoară în spații care permit o dezvoltare normală și adaptate tipurilor de servicii oferite, conform standardelor legale de funcționare:

 • dormitoare
 • spații comune: oficii pentru gătit, grupuri sanitare spălătorie
 • spații pentru activități de petrecere a timpului liber în grup/individual
 • curte și grădină
 • spații pentru birouri și administrative

Mod de lucru

Programele sunt oferite în mod gratuit tinerilor vulnerabili, pentru o durată de până la  2 ani, cu posibilitate de prelungire în cazuri excepționale în urma reevaluării și recomandărilor echipei de profesioniști FARA. Serviciile de asistență socială cu cazare sunt oferite în cadrul a două centre de tranzit licențiate de către MMPS și monitorizate de AJPIS-urile locale. Perioada de rezidență depinde de caracteristicile fiecărui beneficiar cum ar fi: vârsta, nevoile, dorințele, talentele, punctele forte, personalitatea, experiența pre-îngrijire și ține cont de nivelul de dezvoltare și maturitate (potrivit cu vârsta biologică) în domeniile funcționale cheie, inclusiv viața socială, școlară, profesională.

Echipele sunt formate din asistenți sociali, consilieri de tineret și alți profesioniști cu experiență de lucru cu tinerii in mod direct și în mediul online. Activitatea se desfășoară conform strategiei organizației, planurilor anuale, normelor legislative și a manualului programului.

Intervenția este holistică si individualizată, acoperind nevoi multiple. Factorii de protecție care duc la o reziliență crescută sunt asociați cu prezența siguranței emoționale și sociale, a adăpostului, alimentației si condițiilor de viață, aspecte care se regăsesc in modelul de program.

Sesiuni de informare, training, consiliere

Activitățile din program sunt organizate astfel încât să acopere toată paleta de nevoi rezultate în urma evaluărilor inițiale li continue, derulându-se zilnic, individual și în grup:

cel puțin o sesiune săptămânală de consiliere împreună cu responsabilul de caz

întâlnire lunară de planificare a obiectivelor personale

întâlnire lunară de evaluare a gradului de atingerea  obiectivelor propuse

activitate de grup săptămânală susținută de către consilierul pentru tineret/alt membru al echipei de lucru

activitate recreativă și/sau socializare săptămânală în cadrul programului

activități zilnice de bază din Permisul de Independență

Permisul de Independență

este instrumentul care stă la baza programului de facilitare a integrării socio-profesionale, fiind parte componentă a Planului Individualizat de Dezvoltare și cuprinde 177 de tipuri de informații și deprinderi pe care un tânăr le poate accesa si exersa pentru a dobândi și aprofunda un set de abilități și competențe care constituie un bagaj util vieții independente.

Parteneri

Autorități publice locale și naționale

Licee, școli vocaționale, universități

Organizații Nonguvernamentale (ONG )

Cabinete medicale (medici de familie, medici specialiști, laboratoare medicale)

Membrii comunităților locale prin voluntariat inclusiv profesioniști

Sectorul privat prin inițiative de responsabilitate socială

 

Fii partener FARA
”Ați luptat pentru mine chiar și atunci când eu nu mai voiam să o fac. Vă mulțumesc.”
-Cristian, tânăr independent

Impact

Schimbarea se produce la nivelul tânărului. La intrarea în program tânărul nu știe să facă planuri de viitor, are nivel scăzut al stimei de sine, comportamente neadecvate contextelor, este nepregătit pentru un loc de muncă, pentru gestionarea unei situații de criză iar la plecarea din program este cu fruntea ridicată, încrezător în forțele proprii, cu rucsacul plin de informații, abilități și competențe, la care se adaugă un punct de reper pentru un viitor stabil.

331 de tineri

au beneficiat de serviciile programului

au dobândit capacitatea de a fi autonomi din punct de vedere al abilităților de viață independentă

au obținut informații și au dobândit abilități de adresare și accesare resurse existente în comunitate

331 de tineri

au fost incluși într-o formă de educație (formală, non formală, informală)- toți au fost incluși în activități de educație non -formală desfășurate în cadrul programului-educație pentru sănătate, educație socială, educație financiară

au dobândit experiență pe piața muncii, la ieșirea din program fiind încadrați pe piața muncii având locuri de muncă în servicii, comerț (lucrători comerciali, casieri), construcții (firme de construcții si amenajări exterioare și interioare)

331 de tineri

si-au format deprinderi de gestionare a unui buget si au avut in fond de economii financiare necesare accesării unei chirii

tinerii si-au crescut gradul de reziliență, prin dobândirea mecanismelor de gestionare a traumelor prin care au trecut, depășirea lor si evitarea altor situații traumatice

311 de tineri stau in chirie, 20 de tineri au o locuința a lor (dobândita singuri sau cu partenerul de viață)

100 de tineri au finalizat cursuri școlare (gimnaziu, profesional, seral, liceu, facultate)

30 au finalizat cursuri de calificare profesionala (frizerie, bucătărie, operare PC, tâmplărie, legatorie)

30 de copii ai foștilor rezidenți care cresc in familia naturală, rupându-se astfel cercul vicios al abandonului pe care l-au trăit părinții lor.

”Beneficiarii noștri sunt dintre tinerii cei mai vulnerabili pentru că nu au absolut pe nimeni și devin dintre cei mai rezilienți pentru că reușesc să își asume viața independentă chiar dacă mereu vor avea în suflet dorul după ceva ce nu au avut.”
-Carmen Pop, Director Program

Susține tinerii spre independență!

Fii modelul, mentorul și prietenul lor!